Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

UTW_rekrutacja

REKRUTACJA nowych SłuchaczyRekrutacja do Uniwersytetu Trzeciego Wieku Poltechniki Łódzkiej odbywa się co roku we wrześniu, wg kolejności zgłoszeń na listę osób oczekujących.

 

Z uwagi na duże zainteresowanie naszym Uniwersytetem i brakiem możliwości przyjęcia wszystkich chętnych osób, nowi słuchacze UTW PŁ są przyjmowani w czasie rekrutacji w ramach dostępnych miejsc, w kolejności zgłoszeń z listy rezerwowej. Zapisy nowy osób odbywają się tylko w miejsce rezygnujących słuchaczy UTW PŁ.


Data dodania:2013-05-28
Data aktualizacji2022-09-27

Wprowadzone przez:
Agnieszka Domińczyk-Kuderko

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE