Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Administracja Osiedla Akademickiego Politechniki ŁódzkiejKontakt do Osiedla Akademickiego PŁ.

Dyrektor Osiedla Akademickiego PŁ - mgr Janina Mrozowska

e-mail: janina.mrozowska@p.lodz.pl

Starszy specjalista - mgr Sylwia Sagańska

tel.: 42-631-20-19, 42-631-20-27, fax: 42-631-29-45

e-mail: sylwia.saganska@p.lodz.pl

al. Politechniki 3a

tel. portiernia: 42-631-21-80

 

Samodzielny referent – mgr Iwona Olczak, tel.  42-631-21-90, e-mail: iwona.olczak@p.lodz.pl

 

Sekretariat Osiedla Akademickiego PŁ znajduje się w budynku Społecznego Domu Studenta na pierwszym piętrze, pokój nr 1.

Sekretariat Osiedla Akademickiego PŁ przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 14.

Rekomendowany jest kontakt mailowy z pracownikami administracji. Wykaz adresów mailowych pracowników administracji jest dostępny poniżej.

Studenci obsługiwani są po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikami administracji.

Ewentualne dokumenty do przekazania pracownikom administracji można pozostawiać w recepcji każdego budynku.

 

 

Dział Techniczny Osiedla Akademickiego PŁ

Al. Politechniki 3b

Starszy mistrz: Krzysztof Gołosz

Samodzielny referent techniczny: Paweł Dębowski

tel.: 42-631-29-40, 42-631-21-99

e-mail: krzysztof.golosz@p.lodz.pl

 

I Dom Studenta PŁ

Al. Politechniki 3b

tel. recepcja: 42-631-29-81, 42-631-21-81

kierownik: mgr Anna Garnys


tel.: 42-631-29-41, 42-631-21-91

e-mail: anna.garnys@p.lodz.pl

 

II Dom Studenta PŁ

Al. Politechniki 5

tel.portiernia: 42-631-29-82, 42-631-21-82

Kierownik: Elżbieta Kłys


tel.: 42-631-29-42, 42-631-21-92

e-mail: elzbieta.klys@p.lodz.pl

 

III Dom Studenta PŁ

Al. Politechniki 7

tel.portiernia: 42-631-29-79, 42-631-21-83

Kierownik: mgr  Lidia Polis


tel.: 42-631-29-43, 42-631-21-93

e-mail: lidia.polis@p.lodz.pl

 

IV Dom Studenta PŁ

Al. Politechniki 9a

tel.portiernia: 42-631-29-84, 42-631-21-84

Kierownik: mgr Martyna Dąbrowicz

Samodzielny referent: Paulina Wocial


tel.: 42-631-29-44, 42-631-21-94

e-mail: martyna.dabrowicz@p.lodz.pl

paulina.wocial@p.lodz.pl

 

V Dom Studenta PŁ

ul. Lumumby 3

tel.portiernia: 42-631-27-07, 42-631-27-08

Kierownik: mgr Ewa Filipczak


tel.: 42-631-27-05

e-mail: ewa.filipczak@p.lodz.pl

 

VI Dom Studenta PŁ

Al. Politechniki 11

tel. portiernia: 42-631-29-86, 42-631-21-86

Kierownik: mgr Sylwia Koziełek
tel.: 42-631-29-46, 42-631-21-96

e-mail: sylwia.kozielek@p.lodz.pl

 

VII Dom Studenta PŁ

Al. Politechniki 9
tel.portiernia: 42-631-21-87

Kierownik: mgr Emila Lewandowska-Żwiryn
Specjalista: mgr Justyna Gąsiorowska           

tel.: 42-631-21-97
e-mail: emila.lewandowska@p.lodz.pl

justyna.gasiorowska@p.lodz.pl

 

VIII Dom Studenta PŁ

ul. Radwańska 40/42

tel.portiernia: 42-631-29-88,-42-631-21-88

Kierownik : mgr inż. Urszula Mroczka

Sam.referent: Jolanta Żero


tel.: 42-631-29-48, 42-631-21-98

e-mail: urszula.mroczka@p.lodz.pl

jolanta.zero@p.lodz.pl

 

IX Dom Studenta PŁ

ul. Piotrkowska 277 (wjazd od ul.Wólczańskiej 232)

tel.portiernia: 42-631-24-87, 42-631-21-89

Kierownik: mgr Renata Dynarek   

tel.: 42-631-24-86

e-mail: renata.dynarek@p.lodz.pl


Data dodania:2012-11-16
Data aktualizacji2020-09-28

Wprowadzone przez:
Sylwia Sagańska
Zdjęcia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE