Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

HORYZONT 2020HORYZONT 2020: zerwanie z przeszłością

 

Nazwa nowego unijnego programu finansowania badań i innowacji – „Horyzont 2020” –odzwierciedla dążenie do realizacji koncepcji, osiągnięcia wzrostu i tworzenia miejsc pracy z myślą o przyszłości. Program „Horyzont 2020” jest kluczowym narzędziem wykorzystywanym do realizacji inicjatywy przewodniej „Unia innowacji” …

Program „Horyzont 2020” skupia wszystkie istniejące fundusze unijne na badania naukowe i innowację, w tym program ramowy w zakresie badań naukowych, działania związane z innowacjami w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

 

( fragment z : KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW; KOM(2011) 808 wersja ostateczna

Strona programu Horyzont 2020

 

 

Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych w portalu Horizon 2020.

 


Data dodania:2014-02-13
Data aktualizacji2017-01-31

Wprowadzone przez:
Agnieszka Stożek

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE