Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Pomoc materialna

2020-10-20

Uwaga, pojawił się komunikat zawierający zmiany sposobów składania wniosków o stypendia.

Komunikat  Prorektora ds. studenckich PŁ w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. ak. 2020/21:  
więcej
2020-09-24

Stawka za 1 ha przeliczeniowy obowiązujący w r. akadem. 2020/21

Komunikat prorektora PŁ ds. studenckich z  23 września 2020 r. w sprawie zmiany stawki za 1 ha przeliczeniowy:
więcej
2020-09-02

Komunikat ws. wysokości poszczególnych rodzajów świadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich

Komunikat prorektora ds. studenckich PŁ z 31.07.2020 r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów świadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Łódzkiej w r. ak. 2020/21:
więcej
2019-06-24

Stypendium rektora dla doktorantów PŁ w r. akadem. 2020/21

Podstawowe informacje dotyczące przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2020/21.  
więcej
2019-06-24

Stypendium rektora dla studentów PŁ w r. akadem. 2020/21

Ogólne informacje dot. stypendium rektora dla studentów Politechniki Łódzkiej:  
więcej
2019-06-24

Regulamin świadczeń dla studentów PŁ na r. akadem. 2020/21, wraz z załącznikami

Studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej w postaci:  
więcej

Strony

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE