Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Pomoc materialna

2020-10-20

Uwaga, pojawił się komunikat zawierający zmiany sposobów składania wniosków o stypendia.

Komunikat  Prorektora ds. studenckich PŁ w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. ak. 2020/21:  
więcej
2020-09-02

Komunikat ws. wysokości poszczególnych rodzajów świadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich

Komunikat prorektora ds. studenckich PŁ z 31.07.2020 r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów świadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Łódzkiej w r. ak. 2020/21:
więcej
2019-06-24

Stypendium socjalne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. akadem. 2020/21

Ogólne informacje dot. stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej:  
więcej
2019-08-12

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej przy ubieganiu się o stypendium socjalne na r. akad. 2020/21

Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny dotyczy osób, których dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 528 zł.  
więcej
2019-06-24

Stypendium rektora dla doktorantów PŁ w r. akadem. 2020/21

Podstawowe informacje dotyczące przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2020/21.  
więcej
2019-06-24

Stypendium rektora dla studentów PŁ w r. akadem. 2020/21

Ogólne informacje dot. stypendium rektora dla studentów Politechniki Łódzkiej:  
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE