Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Praktyki IAESTEMiędzynarodowy program praktyk studenckich IAESTE w Politechnice Łódzkiej:

 

Celem działalności IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for the Technical Experience) jest ogólnoświatowa wymiana praktyk studenckich, a w konsekwencji, umożliwianie studentom weryfikacji nabytej w czasie studiów wiedzy, zdobywania doświadczeń zawodowych i naukowych.

 


Komitet Lokalny IAESTE przy Politechnice Łódzkiej od wielu lat realizuje blisko 30-40% krajowej wymiany praktyk studenckich IAESTE, przyjmując i wysyłając na praktyki największą liczbę studentów wśród wszystkich polskich uczelni uczestniczących w programie IAESTE i jest prawdopodobnie największym Komitetem Lokalnym IAESTE na świecie.

 

IAESTE PŁ organizuje płatne zawodowe praktyki zagraniczne dla studentów Uczelni, włączając studentów studiów III stopnia. W ramach międzynarodowego programu wymiany studenci mogą wyjechać na praktykę w zagranicznej firmie lub uczelni do jednego z krajów członkowskich IAESTE.

 

IAESTE proponuje praktyki we wszystkich dyscyplinach studiów technicznych. Program edukacyjny obejmuje różne kategorie praktyk studenckich: na uczelniach, w ośrodkach naukowych i badawczych oraz w firmach ( w tym zakładach przemysłowych), w których student wykonuje pracę koncepcyjną powiązaną ściśle z kierunkiem studiów. Praca studenta może też być związana z procesem produkcyjnym w przedsiębiorstwie.

 

Praktyki trwają od 6 tygodni do 12 miesięcy. Studenci otrzymują wynagrodzenie, które pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu, programu kulturalnego.
W trakcie praktyki studenci korzystają z przygotowanego przez Lokalne Komitety IAESTE programu recepcyjnego np.: imprezy kulturalne, zwiedzanie miasta i kraju praktyki, spotkania z innymi praktykantami, itp.

 


IAESTE zajmuje się również załatwieniem formalności związanych z wyjazdem na praktykę, w tym uzyskaniem pozwolenia na pracę. Przez cały czas trwania praktyki przedstawiciele danego KL IAESTE służą studentowi pomocą i informacją: pomagają zorganizować zakwaterowanie, inicjują spotkanie praktykanta z pracodawcą, itp.


    
Rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla studentów PŁ ubiegających się o praktyki IAESTE w roku następnym rozpoczyna się w listopadzie.


Z uwagi na wysoką wartość merytoryczną praktyk IAESTE są one istotnym elementem procesu dydaktycznego, a studenci Politechniki Łódzkiej odbywający praktyki zorganizowane w ramach wymiany IAESTE są wysoko oceniani przez zagranicznych pracodawców, uzyskują bardzo dobre referencje i często otrzymują propozycje dalszej współpracy, dotyczące pracy zawodowej bądź wykonania pracy dyplomowej lub grantu doktorskiego.

 

Najistotniejsze informacje dotyczące prakty IAESTE dostępne są na stronie internetowej KL PŁ.


Data dodania:2013-10-03
Data aktualizacji2017-01-17

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE