Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

PartnerzyPolitechnika Łódzka prowadzi szeroką współpracę z otoczeniem gospodarczym i społecznym. Wykorzystując wiedzę z nauk technicznych oraz wysokie kompetencje kadry, na uczelni powstają innowacyjne technologie, a także rozwiązania poprawiające jakość życia.

 

Współpraca obejmuje strategiczne obszary takie, jak:

 • tworzenie innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby przemysłu,
 • komercjalizacja wyników badań naukowych,
 • realizacja projektów B+R,
 • studia dualne,
 • powoływanie klastrów, stowarzyszeń, centrów zrzeszających ekspertów z uczelni i biznesu,
 • tworzenie perspektyw zawodowych dla absolwentów PŁ.

 

W tym celu uczlenia podpisuje i rozwija kolejne umowy o współpracy z globalnymi oraz lokalnymi firmami oraz wieloma instytucjami.

 

Obszary współpracy skoncentrowane są wokół dyscyplin naukowych:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • architektura i urbanistyka,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,
 • matematyka,
 • nauki chemiczne,
 • nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Rozwiązania powstające przy zaangażowaniu naukowców z Partnerami z przemysłu są źródłem innowacji dla gospodarki. Wspólne przedsięwzięcia zwiększają efektywność wykorzystania wiedzy i wyników badań naukowych, przynosząc wymierne korzyści dla uczelni oraz firm.

 

Politechnika Łódzka jest strategicznym członkiem ICT Polska Centralna Klaster oraz Łódzkiego Klastra Fala Energii.

 

Na każdym wydziale pracują brokerzy innowacji zajumjący się nawiazaniem kontaktu między Partnerem a jednostką. Poniżej znajduje się wykaz firm, z którymi współpracują poszczegółne wydziały. Zarówno lista Partnerów, jak i zakres podejmowanych wspólnie działań, powiększa się każdego roku.

 

Wydział Mechaniczny

Budowanie silnej pozycji Wydziału jest oparte na innowacyjnym wykorzystywanie wiedzy z zakresu nauk technicznych i jej stosowaniu w tworzeniu technologii. Potencjał badawczy umożliwia rozwiązywanie skomplikowanych, interdyscyplinarnych zagadnień we współpracy jednostek Wydziału oraz partnerów z otoczenia gospodarczego, naukowego i przemysłowego, są to:

 

 • Airbus Helicopters Polska
 • Alumetal-Technik
 • ANDRZEJEWSKI Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji sp. z o.o.
 • ASTOR
 • Bilplast S.A.
 • Browin sp. z o. o.
 • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o. o.
 • Corning Optical Communications Polska
 • Emerson Automation Solutions - ASCO Numatics Sp. z o.o.
 • Faurecia Automotive Polska S.A.
 • GE Energy Management, Inc.
 • Hutchinson Poland
 • Hydro Extrusion Poland Ltd
 • JTI Polska sp. z o. o.
 • Lumileds Poland S.A.
 • LOZAMET Sp. z o.o. Producent maszyn, urządzeń i mebli dla gastronomii
 • MAZATA Mangold, Zawada, Tarczyński sp. j.
 • Pafana S.A. Pabianicka Fabryka Narzędzi
 • PIW Wifama-Prexer sp. z o.o.
 • Sonoco Poland Packaging Services sp. z o.o.
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Verdent sp. z. o. o.
 • WDX S.A. - producent regałów magazynowych
 • Wielton S.A.
 • Zakład Mechaniki Maszyn Bukpol Łagodziński sp. j.

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Tradycje naukowe i dorobek jednostki stanowią mocny fundament powstającej na Wydziale nowoczesnej myśli technologicznej. Prowadzone prace badawcze odpowiadają na aktualne trendy i problemy w przemyśle oraz rozwijających się technologiach. Aktywna działalność wynalazcza i tworzone nowoczesne rozwiązania sytuują Wydział jako pożądanego przez otoczenie gospodarcze i naukowe partnera do współpracy prowadzonej z:

 

 • ABB

 • Apator Elkomtech S.A.

 • Aret sp. z o. o. sp. k.

 • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o. o.

 • BTO sp. z o. o.

 • Celma Indukta S.A. 

 • Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych "Damel" S.A.

 • Diagnova Technologies sp. z o. o.

 • Ericsson sp. z o. o.

 • Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A.

 • FlexiPower Group

 • Harman Connected Services Poland sp. z o. o.

 • Inovatica

 • LTC sp. z o.o.

 • NETRIX S.A.

 • PGE Dystrybucja S.A.

 • PricewaterhouseCoopers sp. z o. o.

 • Rate Art P.H.U.

 • Sesto sp. z o.o.

 • S. i A. Pietrucha sp. z o.o.

 • TomTom Polska sp. z o. o.

 • Top-Gan sp. z o. o. 

 • Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.

 • Zasada Bikes

Wydział Chemiczny

Wydział znany jest w kraju i za granicą jako silny ośrodek naukowy i dydaktyczny. Wyposażony w nowoczesną aparaturę stanowi atrakcyjne zaplecze do badań dla partnerów gospodarczych, przemysłowych i naukowych. Realizowane tu projekty wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz regionalne specjalizacje województwa łódzkiego i zgodne są z priorytetowymi kierunkami badań w Politechnice Łódzkiej. Współpraca prowadzona jest z:

 • ABB sp. z o. o.

 • Anwil S.A.

 • Atlas sp. z o. o.

 • BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

 • BioNanoPark Łódź

 • Brenen Polska

 • CEMEX Research Group

 • Ceramika Tubądzin sp. z o. o.

 • Corning Optical Communications Polska sp. z o. o.

 • GAMBIT Lubawka sp. z o. o.

 • Goodyear S.A.

 • Jack-Pol sp. z o. o.

 • KNAUF Bełchatów sp. z o. o.

 • MAKROchem S.A.

 • MC Bauchemie sp. z o. o.

 • Organika S.A. Zakłady chemiczne

 • PKN Orlen S.A.

 • Polfa S.A.

 • Polska Spółka Cukrowa

 • Sanok Rubber Company S.A.

 • S. i A. Pietrucha sp. z o.o.

 • SKA Polska sp. z o.o.

 • Technologie Galwaniczne sp. z o. o.

 • TRICOMED S.A.

 • Qwerty sp. z o.o. Towarzystwo Elektrotechnologiczne. Klawiatury foliowe

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Unikatowy w Polsce Wydział stanowi silne zaplecze badawcze dla przemysłu. Jego wieloletnia tradycja naukowa kontynuowana jest w rozwijanych badaniach i kształceniu specjalistów dla potrzeb współczesnego rynku włókienniczego i mody. Opracowywane na Wydziale innowacyjne technologie znajdują zastosowanie, m.in., w medycynie, różnych branżach przemysłu, rolnictwie, a także poprawiają bezpieczeństwo pracy i komfort życia człowieka. Wydział podejmuje działania wspólnie z:

 • ALGA-BIS E. Andrzejewska, K. Krysiak, s.c.
 • Arlen S.A.
 • Arys
 • Astilex Consulting s.c.
 • East West Spinning sp. z o. o.
 • Fabryka Dywanów WELTOM S.A.
 • Fabryka Wkładów Odzieżowych CAMELA S.A.
 • Filter Service sp. z o.o.
 • Firma Przedstawicielsko-Handlowa J. JAKUBIAK S.A.
 • Jazz&Silk
 • KASTOR S.A.
 • Koronki S.A.
 • OPTEX S.A.
 • POLONTEX S.A. w Poraju, Zakład Produkcyjny w Częstochowie
 • P.P.H.U. ADAX
 • P.P.H.U. Krajewski
 • Przedsiębiorstwo Konfekcyjne MODESTA
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PIO-MAN
 • Przędzalnia Zawiercie S.A.
 • Textilimpex sp. z o.o.
 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych TZMO S.A.
 • Tricomed S.A.
 • Widzewskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego WIMA S.A.
 • Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego WOLA sp. z o. o.
 • Zakłady Przemysłu Jedwabniczego MIRANDA sp. z o. o.
 • Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A.
 • Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne TEOFILÓW S.A.
 • ZAMATEX sp. z o. o.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Wydział jest wiodącym ośrodkiem naukowym w zakresie biogospodarki, biotechnologii oraz technologii żywności. Prowadzone w jednostce prace badawcze są kompatybilne z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami przemysłu. Niezbędne do tworzenia tu nowych rozwiązań jest interdyscyplinarne podejście łączące wiedzę chemiczną, inżynieryjno-techniczną oraz biologiczną. Partnerzy Wydziału to:

 

 • ADAMED Polfa S.A. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
 • Aflofarm Farmacja Polska sp. z o. o.
 • Barry Callebaut Polska sp. z o.o.
 • Basel Olten Pharm S.A.
 • BILBERY sp. z o.o.
 • Biogened
 • BioNanoPark
 • Brenntag Polska sp. z o. o.
 • Browar Gronowalski, Browar Księzy Młyn
 • Browar Jan Olbracht Rzemieślniczy s. k.
 • Browin sp. z o. o.
 • Celther Polska sp. z o. o.
 • COLEP POLSKA sp. z o. o.
 • Dakri sp. z o. o.
 • ELFA PHARM
 • EMO-FARM sp. z o. o.
 • J. S. Hamilton Poland S.A.
 • Jantoń S.A. sp.k
 • Kilargo sp. z o.o.
 • Korana sp.j.
 • Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris sp. z o. o.
 • Łódzka Spółdzielnia Mleczarska JOGO
 • MABION S.A.
 • NapiFeryn BioTech sp. z o. o.
 • Naturex s.c.
 • OQEMA sp. z o. o.
 • OVER GROUP sp. z o. o. s. k.
 • Ovovita A. Kurasik
 • Passage Cosmetics Laboratory
 • Pharma Consilium
 • Pharmena S.A.
 • Pollena Ewa S.A.
 • P. H. U. Piotr Zarębski
 • Spółki ZT "Kruszwica" S.A. 
 • SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A.
 • Superhumin sp. z o.o.
 • Takeda Pharma sp. z o. o.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział BAIŚ jest ważnym ośrodkiem tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb różnych gałęzi gospodarki. W szczególności znajdują one zastosowanie w branżach związanych z budownictwem, szeroko pojętą architekturą oraz inżynierią środowiska. Interdyscyplinarny charakter jednostki zwiększa jej potencjał badawczy i przyczynia się do budowania silnej pozycji w kraju i na świecie. Partnerami Wydzału są:

 • Ceramika Tubądzin sp. z o. o.
 • ComRebars sp. z o. o. 
 • INTERsoft sp. z o. o.
 • IZODOM 2000 Polska, sp. z o. o.
 • Matbau Robert Socha
 • MCKB sp. z o. o.
 • Ocmer sp. z o. o.
 • Prefa Kompozity, A.S. 
 • Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty Łódź" S.A.
 • S & P Polska sp. z o.o.
 • SIA „ALBA KOMPOZIT TRADING”
 • SKANSKA S.A.

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Wydział realizuje innowacyjne, interdyscyplinarne badania naukowe oraz kształci na najwyższym poziomie w zakresie fizyki, informatyki i matematyki. Powstająca tu myśl techniczna uwzględnia możliwość jej praktycznego zastosowania w przemyśle, bankowości, medycynie i dynamicznie rozwijających się nowych technologiach. Współpraca prowadzona jest z:

 

 • 11 bit studios S.A.
 • Artifex Mundy S.A.
 • Asseco Poland S.A.
 • Atos Polska S.A.
 • Bluebrick sp. z o. o.
 • Bluerank sp. z o. o.
 • CDProjekt S.A.
 • CERI International sp. z o.o.
 • CI Games S.A.
 • Comarch S.A.
 • Commerzbank transition Technologies S.A.
 • Cybercom Poland sp. z o.o.
 • epruf S.A.
 • Ericsson sp. z o. o.
 • Finn sp. z o. o.
 • Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o. 
 • Grupa Kapitałowa Pelion S.A.
 • Hexagon Manufacturing Intelligence
 • Infosys Poland sp. z o. o.
 • Le Polish Bureau - a UNIT9
 • Makimo sp. z o. o.
 • Microsoft sp. z o.o. 
 • Operthur Technologies sp. z o. o.
 • Pixel Technologies s. c.
 • Plastic s. c.
 • Q-loc S.A.
 • SUPERHOT sp. z o. o.
 • Techland sp. z o. o.
 • Teyon
 • The Farm 51 S.A.
 • Transition Technologies S.A.
 • Vescom sp. z o. o.
 • Vivid Games S.A.
 • Wastelands Interactive

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Prace naukowo-badawcze prowadzone na Wydziale zorientowane są na ich zastosowanie w przemyśle. Kontakt Wydziału z otoczeniem obejmuje trzy główne obszary: współpracę badawczą prowadzącą do nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, kształtowanie profilu absolwentów w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby rynku pracy oraz organizację staży i praktyk przemysłowych. Wydział prowadzi współpracę z:

 • Albea Poland sp. z o. o.
 • Alfa-Print sp. z o. o.
 • AWP Nordic Products sp. z o. o.
 • BROWIN sp. z o. o. 
 • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o. o.
 • Ceramika Paradyż sp. z o. o.
 • Corning Optical Communications Polska sp. z o. o. 
 • Delia Cosmetics Distribution sp. z o. o.
 • DELL Products sp. z o. o.
 • Drukarnia Prasowa S.A.
 • Erbi sp. z o.o.
 • Finger Print Drukarnia
 • GRAW sp. z o.o.
 • Hornet sp. z o. o.
 • Interprint sp. z o. o.
 • IZODOM 2000 sp. z o.o. 
 • LUMILEDS Poland S.A.
 • MIRBUD S.A.
 • Mondi sp. z o. o.
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • Pamapol S.A.
 • PMPoland S.A. 
 • Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o.
 • S. i A. Pietrucha
 • Stora Enso Poland S.A.
 • VEOLIA Energia Łódź S.A. 
 • VOITH TURBO sp. z o.o.
 • WIELTON S.A.

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Jednym ze strategicznych celów WIPOŚ jest kreowanie nowoczesnej myśli inżynieryjnej z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej oraz inżynierii środowiska. Realizowane w jednostce projkety także zarządzania środowiskiem oraz oceny zagrożeń i ryzyka. Prowadzone tu badaniach z wykorzystaniem zaawansowanych technologii odpowiadają na potrzeby współczesnego przemysłu. Wydział prowadzi wpsółpracę z:

 

 • Airbus Helicopters Poland
 • ANWIL S.A.

 • Atlas sp. z o. o.

 • DND Project

 • ENVIMAC Polska sp. z o. o.

 • FläktGroup Poland sp. z o. o.

 • GALVO S.A.

 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. 

 • Henkel Polska sp. z o.o.

 • Mars Polska sp. z o.o.

 • Mercor S.A.

 • Nordkalk sp. z o.o.

 • Omnikon sp. z o. o.

 • PKN Orlen S.A.

 • Procter & Gamble Polska sp. z o. o. 

 • Siarkopol S.A.

 • Sto sp. z o.o.

 • YARA Poland sp. z o.o.

 • Veolia Energia Łódź S.A. 


Data dodania:2018-09-19
Data aktualizacji2019-10-01

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE