Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

O projekcieCelem projektu"Inkubator innowacyjności +" jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

Wartość projektu: 2 660 164,00 PLN

 

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadań w ramach projektu: 31 styczeń 2019 r.

Jednostka odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Politechniki Łódzkiej jest Dział innowacji i Współpracy z Gospodarką – Sekcja Transferu Technologii.

 

W ramach projektu realizowane będą działania w zakresie:

 1. inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 2. przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
 3. zarządzania portfelem technologii obejmującego w szczególności:

  a) monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,

  b) analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,

  c) prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,

  d) analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;

 4. prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;
 5. wskazania Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Data dodania:2017-03-09
Data aktualizacji2017-05-08

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Zdjęcia
Inkubator innowacyjności+

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE