Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Komunikaty uczelniane

2021-01-19

Zmiany w zasadach pobierania opłat za usługi edukacyjne od studentów cudzoziemców

W załączeniu znajduje się aneks do komunikatu prorektora ds. kształcenia PŁ z 30 czerwca 2020 r. ws.opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021 pobieranych od osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
więcej
2020-09-07

Komunikat prorektora ds. studenckich PŁ ws. określenia przedmiotów i zajęć spoza programu studiów obowiązujących studentów w realizacji planu studiów w roku akademickim 2020/21

Komunikat Prorektora ds. studenckich z 4 września 2020 r. w sprawie określenia przedmiotów i zajęć spoza programu studiów obowiązujących studentów w realizacji planu studiów w roku akademickim 2020/2021.
więcej
2020-08-25

Komunikat prorektora ds. kształcenia PŁ ws. dyplomów ukończenia studiów wydawanych absolwentom niebędącym obywatelami polskimi

Komunikat opracowany został na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).  
więcej
2020-08-25

Komunikat prorektora ds. studenckich PŁ ws. dyplomów ukończenia studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/20

Od 1 października 2019 r. Politechnika Łódzka wydaje absolwentom studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/20 dyplom ich ukończenia na zasadach wynikających z art. 81 ustawy z  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.85 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) zwanego dalej Rozporządzeniem.
więcej
2020-05-29

Komunikat prorektora ds. kształcenia PŁ w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone przez PŁ na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w r. akadem. 2020/21 pobieranych od

Kominikat prorektora ds. kształcenia PŁ z 29 maja 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 pobieranych od osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
więcej
2019-06-24

Stypendium rektora dla studentów PŁ w r. akadem. 2020/21

Ogólne informacje dot. stypendium rektora dla studentów Politechniki Łódzkiej:  
więcej

Strony

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE