Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

DZIAŁ NAUKIPracownicy Działu Nauki Politechniki Łódzkiej:

 

mgr Igor Hacia tel.: +48 (42) 631 20 44, 631 20 52

(Kierownik Działu)
e-mail: igor.hacia@p.lodz.pl

 

mgr Katarzyna Osińska tel.: +48 (42) 631 20 40
e-mail: katarzyna.osinska@p.lodz.pl

 

mgr inż. Katarzyna Maćczak tel.: +48 (42) 631 20 40, 631 20 52
e-mail: katarzyna.macczak@p.lodz.pl

 

mgr Tomasz Wasiak tel.: +48 (42) 631 20 52
e-mail: tomasz.wasiak@p.lodz.pl

 

Kompetencje Działu Nauki:

 

1. Koordynacja działań i udzielanie informacji o zasadach finansowania nauki.

2. Gromadzenie informacji o realizowanych na PŁ pracach badawczych.

3. Koordynacja działań Uczelni w zakresie rozwoju kadry, w tym gromadzenie i udzielanie informacji o:
- obowiązujących aktach prawnych, procedurach i ich zmianach;
- uprawnieniach do nadawania stopni naukowych posiadanych przez Uczelnię;
- doktoratach, habilitacjach nadawanych przez Uczelnię i uzyskiwanych tytułach profesora;
- nadawaniu tytułów honoris causa PŁ.

4. Obsługa Senackiej Komisji Nauki, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

5. Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna z działalności naukowo-badawczej oraz kształcenia kadry.

6. Opracowywanie danych do informatorów nauki.

7. Obsługa Łódzkiego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.

8. Obsługa Własnego Funduszu Stypendialnego PŁ.

9. Obsługa konkursów o nagrody JM Rektora PŁ.

 


Data dodania:2007-01-17
Data aktualizacji2017-01-19

Wprowadzone przez:
Katarzyna Maćczak

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE