Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

PŁ W LICZBACHDane liczbowe o Politechnice Łódzkiej oraz najważniejsze informacje o uczelni

 

Rok założenia - 1945
Liczba profesorów - 316
Liczba nauczycieli akademickich -  1 205
Liczba studentów - 12 377

Liczba studentów na studiach stacjonarnych - 10 142

Liczba pracowników - 2 634
Liczba kierunków studiów  -  60
Liczba absolwentów w 2020 -  2 915
Liczba słuchaczy studiów doktoranckich - 579
Liczba słuchaczy studiów podyplomowych - 305

 


Dane dot. pracowników są podane na 31.10.2020
Dane dot. absolwentów są podane na 31.12.2020
Dane dot. studentów na 31.12.2020
Dane dot. studentów studiów doktoranckich, absolwentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych stan na 31.12.2020

 

 

Co nas wyróżnia?

 

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Ponad 120-tysięczna liczba świetnie wykształconych absolwentów, to efekt pracy kilku pokoleń dobrze przygotowanej kadry: dydaktycznej, naukowo-technicznej oraz sprawnego zaplecza administracyjnego naszej uczelni.

 

Jesteśmy prężnie działającą uczelnią techniczną o rozbudowanej strukturze, kształcimy ponad 13 tys. studentów i zatrudniamy  2,7 tys. pracowników. Kształcenie jest prowadzone na dziewięciu wydziałach. Poza tym na terenie kampusu funkcjonuje wiele dodatkowych jednostek organizacyjnych. Są to miejsca międzywydziałowej edukacji, zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozrywki oraz różnorodnych organizacji wspierających życie studenckie.

 

Politechnikę Łódzką na tle innych polskich uczelni wyróżnia 37 hektarowy kampus w centrum miasta, nowoczesne gmachy i zrewitalizowane, pofabryczne budynki w otoczeniu zieleni. Fabrykanckie wille i pałace obok przeszklonych budynków.

 

Jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla biznesu w regionie. Współpracujemy z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzimy badania naukowe na europejskim poziomie, tworzymy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie.

 

Politechnika Łódzka jest otwarta dla lokalnej społeczności, nie tylko dla studentów, ale także dla dzieci, młodzieży i seniorów. Każdy może skorzystać z naszej bogatej oferty edukacyjnej.

 

W 2016 roku PŁ otrzymała, jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce, logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH potwierdzające, że uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Posiadanie  tego znaku zwiększa rozpoznawalności i atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym jako partnera projektowego.

 

W 2017 roku został oddany do użytku nowoczesny obiekt - Łódzkie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - Kampus PŁ "Zatoka Sportu", który ma jedyną w regionie 50-metrową pływalnię olimpijską o powierzchni 1282 m kw., basen 30-metrowy o powierzchni 750 m kw., umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych, a także rozgrywanie zawodów w skokach do wody, w pływaniu synchronicznym oraz w piłkę wodną. Podnoszone dno umożliwia naukę pływania i rehabilitację.

 

W 2018 roku w „Zatoce Sportu” została oddana do użytku wielofunkcyjna sala do gier zespołowych oraz sale do sportów walki, squasha, fitnessu, ćwiczeń siłowych, a także ścianka wspinaczkowa.

 

Umiędzynarodowienie

 

Internacjonalizacja jest jednym z fundamentów strategii Politechniki Łódzkiej w zakresie badań, edukacji, jak również innych działań realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Potwierdzeniem dbałości o odpowiedni poziom zaangażowania na arenie międzynarodowej jest 25-letnia, aktywna działalność Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering IFE). Jest to znany na całym świecie, innowacyjny ośrodek, kształcący na 14 kierunkach technicznych w języku angielskim oraz na jednym w języku francuskim.

 

W 2017 roku została w Politechnice Łódzkiej powołana do życia nowa jednostka – Centrum Współpracy Międzynarodowej, której głównym zadaniem jest dynamiczne wdrażanie strategii internacjonalizacji uczelni i silne zaznaczenie statusu Politechniki Łódzkiej, jako innowacyjnego ośrodka akademickiego na Europejskiej Mapie Szkolnictwa Wyższego.

 

W uczelni studiuje obecnie ponad 400 obcokrajowców. Studenci mają możliwość zdobywania podwójnego dyplomu w ramach umów partnerskich z uczelniami we Francji, Niemczech, Chinach czy na Ukrainie. PŁ należy do czołówki uczelni w wymianie studentów w ramach programu Erasmus+ i dumnie nosi tytuł "Uczelni przyjaznej mobilności". Jest też liderem pod względem liczby wyjazdów studentów na długoterminowe, zagraniczne praktyki wakacyjne w ramach programu IAESTE. W dwustronnej wymianie zagranicznej uczestniczą również doktoranci PŁ.   

 

Od 2000 roku Politechnika Łódzka pełni rolę krajowego koordynatora Baltic Univeristy Programme, skupiającego ponad 60 uczelni w Polsce. Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie programów naukowo-badawczych i wymiany studenckiej obejmuje ponad 520 ośrodków w 65 krajach, spośród których ponad 200 to strategiczni partnerzy PŁ.

 

Uczelnia realizuje wiele projektów we współpracy z partnerami zagranicznymi. W 2017 roku IFE, przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), otworzyło prestiżowy i wieloletni projekt Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera (FAMI), angażujący młodzież do projektów międzynarodowych, opartych na nowoczesnych technologiach i wyzwaniach społecznych. Politechnika Łódzka jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej, zajmującego się problemem kształcenia inżynierów w Europie.

 

Politechnika Łódzka jest jedną z trzech polskich uczelni, które poddały się międzynarodowej ocenie instytucjonalnej EUA - Institutional Evaluation Programme i może używać znaku jakości EUA – IEP, który jest rozpoznawalny w całej Europie. Jego posiadanie zwiększa atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym.

 

W  2020 roku PŁ, jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymała na pięć lat międzynarodową francuską akredytacją - HCERES. Zespół francuskiej Najwyższej Rady ds. Oceny Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego wysoko ocenił bogatą ofertę kształcenia PŁ, dostosowaną do potrzeb rynku pracy, jak również działania uczelni w doskonaleniu programów nauczania.

 

Internacjonalizacja ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników Politechniki Łódzkiej. Uczelnia wykazuje aktywność w obszarze podnoszenia jakości zarządzania uczelnią, co implikuje zadowalające efekty pracy w zakresie pozyskiwania akredytacji międzynarodowych.

 

Wysoka pozycja w rankingach

 

W rankingu szkół wyższych 2020 magazynu edukacyjnego "Perspektywy" zajmujemy czwarte miejsce wśród uczelni technicznych i ósme miejsce w wśród uczelni publicznych w Polsce. Jesteśmy czwartą najchętniej wybieraną uczelnią w Polsce wg raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W ostatnim roku Politechnika Łódzka została sklasyfikowana w najbardziej prestiżowych rankingach międzynarodowych. Znalazła się w gronie 14 uczelni polskich sklasyfikowanych w międzynarodowym rankingu Times Higher Education World University Ranking 2020, wśród 15 polskich szkół wyższych sklasyfikowanych w QS World University Ranking 2020 oraz wśród 33 polskich uczelni uwzględnionych w rankingu US News Best Global Universities Ranking 2020.


Ponadto w 2020 roku Politechnika Łódzka została po raz drugi sklasyfikowana przez Center for World University Ranking (CWUR) z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W CWUR znalazła się w gronie 35 polskich uczelni i zajęła w tej grupie 20. miejsce. Również w 2020 roku, jako jedna z zaledwie 6 polskich uczelni, znalazła się w rankingu Round University Rankings (RUR).

 

 

Transfer nauki do przemysłu

 

 

Od wielu lat w Politechnice Łódzkiej realizowana jest polityka zarządzania własnością intelektualną, która skoncentrowana jest na efektywnym transferze innowacyjnych technologii do gospodarki oraz osiąganiu korzyści finansowych z wykorzystania dóbr niematerialnych.

 

Wypracowane oraz ciągle doskonalone w Politechnice mechanizmy komercjalizacji uczelnianych rozwiązań umożliwiły skuteczne urynkowienie wielu prac B+R, poprzez ich sprzedaż albo udzielenie licencji na ich wykorzystywanie. Nasza uczelnia z sukcesem transferuje również nowatorskie rozwiązania do biznesu poprzez zakładanie spółek typu spin-off, inicjując oraz wspierając w ten sposób ideę przedsiębiorczości wśród nauczycieli akademickich, doktorantów oraz studentów.

 

Programy edukacyjne dla lokalnej społeczności

 

Politechnika Łódzka jest otwarta dla całej lokalnej społeczności, oferuje możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia jej wykładowców oraz z zaplecza lokalowego i laboratoryjnego uczelni. Program kształcenia jest dostosowywany do każdej grupy odbiorów, od najmłodszych - do najstarszych.

 

Uczelnia ma przygotowaną szeroką ofertę dla seniorów. Od 2006 roku przy PŁ działa Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). Powstał, by włączyć osoby starsze do systemu kształcenia ustawicznego oraz umożliwić im dalszy rozwój intelektualny i psychofizyczny. Obecnie UTW posiada ponad 700 słuchaczy.

 

W 2007 roku powołano przy uczelni Puliczne Liceum Ogólnokształcące. Większość jego absolwentów zostaje naszymi studentami.

 

W 2008 roku dla dzieci w wieku 7-12 lat powstał Łódzki Uniwersytet Dziecięcy - pierwszy w kraju działający przy uczelni technicznej. Tutaj dzieci rozwijają ciekawość świata i poznają tajniki wiedzy technicznej w prosty i zabawny sposób.


Data dodania:2016-08-18
Data aktualizacji2021-02-23

Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha

Uczelnia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE