Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Ruszył konkurs szybka ścieżka 1/1.1.1/2021Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 15.02.2021 r. ogłosiło konkurs 1/1.1.1./2021 – Szybka ścieżka, skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych.

 

Konkurs skierowany jest do:

  • przedsiębiorstw,
  • konsorcjów przedsiębiorstw (składających się z maks. 3 podmiotów),
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych, składających się z maks. 3 podmiotów, w tym co najmniej 1 przedsiębiorstwa i co najmniej 1 jednostki naukowej.

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

 

Zakres tematyczny:

Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Projekt musi obejmować badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie

innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

 

Budżet konkursu:

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w naborze wynoszą 300 000 000 PLN.

I runda: 100 000 000 PLN

II runda: 200 000 000 PLN

 

Dofinansowanie:

· Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

  • 1 000 000 PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP,
  • 2 000 000 PLN – w przypadku pozostałych projektów.

· Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 000 000 euro

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 22 marca do maks. 4 maja 2021 r. (do godz. 16:00).

 

Konkurs jest podzielony na rundy:

I runda od 22 marca do maks. 12 kwietnia 2021 r. – tylko duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych).

II runda od 13 kwietnia do maks. 4 maja 2021 r. – tylko MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)

 

UWAGA!! IP skróci termin składania wniosków w danej rundzie konkursu, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach danej rundy przekroczy 500% alokacji danej rundy.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie interentowej.

 


Data dodania:2021-02-18
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Zdjęcia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE