Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Druga edycja Olimpiady LangTech onlineCentrum Językowe Politechniki Łódzkiej organizuje drugą edycję Olimpiady LangTech 2021. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju odbędzie się ona w formie zdalnej. 

Olimpiada LangTech 2021 przebiega jednoetapowo i odbędzie się na platformie internetowej Politechniki Łódzkiej infimat.p.lodz.pl. Na platformie tej przyjmowane są już od 21 grudnia 2020 r. zgłoszenia od uczniów chcących wziąć udział w wydarzeniu. Rejestracja potrwa do 15 lutego 2021. Finał odbędzie się w piątek 19 marca 2021r. o godz. 9.00.  

Organizując Olimpiadę LangTech 2021 Politechnika Łódzka chce wesprzeć uczniów szkół średnich w rozwijaniu znajomości języka ojczyzny Szekspira, a uwzględniając zakres słownictwa technicznego stwarza dodatkowo możliwość poszerzenia wiedzy. Znajomość angielskiego nazywanego często współczesną łaciną jest obecnie niezbędna dla znalezienia pracy, jest umiejętnością pożądaną niezależnie od branżowego wykształcenia. 

- Olimpiada wypełnia potrzebę przygotowania się do studiów, a mówiąc bardziej generalnie do dobrego startu w przyszłe życie. Politechnika Łódzka, zachęcając do rywalizacji chce wesprzeć uczniów w ich staraniach do wejścia na wyższy poziom znajomości języka angielskiego. Rozumiemy przy tym ambicje młodych ludzi w dążeniu do tego, aby znaleźć potwierdzenie własnych umiejętności i pasji – mówi rektor prof. Krzysztof Jóźwik, który objął LangTech 2021 honorowym patronatem. 

Szczegóły na stronie https://www.cj.p.lodz.pl/langtech


Data dodania:2020-12-28
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka
Zdjęcia

Uczelnia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE