Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki ŁódzkiejSTANOWISKO: Dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej

INSTYTUCJA: Politechnika Łódzka

MIASTO: Łódź

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 10 października 2019 r.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie kierunkowe - dyrygentura w specjalności dyrygentura chóralna;
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu chóru;
 • gotowość do wyjazdów krajowych i zagranicznych zgodnie z planami chóru;
 • dobra komunikatywność, wysokie umiejętności interpersonalne;
 • zaangażowanie w pracę, chęć samodoskonalenia.

 

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy z chórem akademickim uczelni;
 • umiejętność gry na fortepianie;
 • znajomość języka angielskiego.

 

Podstawowy zakres obowiązków:

 

a)         artystycznych:

 • przygotowanie oprawy muzycznej wydarzeń organizowanych przez PŁ;
 • prowadzenie prób chóru, przesłuchań i warsztatów w celu zapewnienia wysokiej jakości artystycznej i kultury wykonawczej chóru;
 • dyrygowanie chórem podczas koncertów i występów;
 • organizacja rekrutacji i przesłuchań kandydatów na chórzystów;
 • praca z chórem w ramach warsztatów chóralnych;
 • budowanie zespołu i integracja chóru;
 • budowanie wizerunku zespołu, w tym jego obecności w mediach;
 • wyszukiwanie, przygotowanie i opracowanie muzyczne nowego repertuaru;
 • komponowanie własnych opracowań dla chóru;
 • rozwój współpracy z artystami, innymi zespołami artystycznymi i instytucjami kultury;
 • udział w konkursach chóralnych o renomie polskiej i międzynarodowej;

 

b)         organizacyjnych:

 • przygotowanie i opracowanie materiałów nutowych dla członków chóru;
 • organizacja warsztatów chóralnych, wyjazdów artystycznych;
 • organizacja koncertów własnych na terenie Łodzi;
 • przygotowanie rocznych planów działań;
 • planowanie i analiza kosztów organizowanych przedsięwzięć.

 

Przebieg konkursu

 

Etap I

Komisja konkursowa dokona przeglądu dokumentów nadesłanych przez kandydatów i na ich podstawie wybierze osoby, które zostaną zaproszone do kolejnego etapu. (Wszystkie dokumenty wymienione są w punkcie “Wymagane dokumenty”).

 

Etap II

Każdy kandydat zostanie poproszony o przeprowadzenie godzinnej próby z zespołem. Próba powinna składać się z rozśpiewania zespołu, przećwiczenia utworu z aktualnego repertuaru (nuty zostaną dostarczone przez komisję) oraz naukę nowego utworu zaproponowanego przez kandydata.Termin próby zostanie ustalony z każdym kandydatem indywidualnie.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys, zawierający opis dotychczasowych osiągnięć (solo jak i z prowadzonymi wcześniej zespołami);
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie, dlaczego kandydat chce podjąć pracę z chórem Politechniki Łódzkiej, przedstawienie swojej wizji na pracę z zespołem oraz propozycje repertuaru;
 • propozycja dzieła na obchody 70-lecia chóru Politechniki Łódzkiej, dla trzech wielkości budżetu: 50, 100 i 150 tysięcy złotych;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszonym konkursie;
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej - załącznik nr 1;
 • zgodę Kandydata na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) – załącznik nr 2.

                                                                                                                                                                         

Dokumenty można:

 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Politechnika Łódzka, Dział Promocji Politechniki Łódzkiej, ul. Skorupki 10/12, 90-924 Łódź;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@info.p.lodz.pl.

 

Termin zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 10 października 2019 roku, o godzinie 15:00.

 

Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na pierwszy etap, o którego terminie powiadomimy telefonicznie, bądź mailowo. Informujemy, że złożonych dokumentów aplikacyjnych Uczelnia nie zwraca.


Data dodania:2019-09-30
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska
Pliki do pobrania

Uczelnia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE