Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Informacje dla studentów niepełnosprawnychPolitechnika Łódzka jest otwarta dla studentów niepełnosprawnych.


 

Większość budynków, szczególnie te, które zostały stosunkowo niedawno wyremontowane oraz domy studenckie, przystosowane są i wyposażone we właściwy sposób (podjazdy, windy, toalety), aby przyjąć studentów niepełnosprawnych ruchowo.

 

Od lat w PŁ funkcjonuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Zajmuje się działaniami mającymi ułatwić funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych w Uczelni oraz wyrównywać szanse edukacyjne:

 • zbiera dane kontaktowe studentów,
 • organizuje spotkania studentów i rodziców, podczas których gromadzi informacje na temat potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • gromadzi dane dotyczące przystosowania poszczególnych obiektów PŁ do wymagań studentów niepełnosprawnych,
 • pomaga na bieżąco w rozwiązywaniu problemów studentów,
 • nawiązuje kontakty z wykładowcami prowadzącymi zajęcia ze studentami niepełnosprawnymi,
 • w uczelni powołani zostali wydziałowi koordynatorzy ds. osób niepełnosprawnych,
 • posiada stronę internetową,
 • prowadzi szkolenia dla studentów i kadry,
 • prowadzi wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego,
 • zapewnia pomoc psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty uzależnień i duszpasterza akademickiego,
 • udostępnia karnety na basen i siłownię w ramach zajęć WF,
 • zapewnia pomoc asystentów dla studentów wymagających takiej pomocy,
 • zapewnia pomoc asystentów transportowych dla studentów wymagających takiej pomocy,
 • zapewnia pomoc tłumaczy języka migowego,
 • organizuje obozy szkoleniowe,
 • zapewnia dostosowanie trybu kształcenia do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • oraz wiele innych.

 

Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać z tego tytułu dodatkowe stypendia: stypendium specjalne oraz z programu Aktywny Samorząd. 

 

Studenci niepełnosprawni wyjeżdżający za granicę mogą ubiegać się o dodatkowy grant ramach programu ERASMUS+.

 

Więcej informacji znajduje się w załączonym informatorze dla studentów oraz na strone Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

 


Data dodania:2008-12-08
Data aktualizacji2017-01-14

Wprowadzone przez:
Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
informator.pdf4.77 MB

Programy studtiów ECTS

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE