Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w PŁ rozstrzygniętyZnamy już wyniki XXXIII Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, magisterską w Politechnice Łódzkiej organizowanego przez Łódzką Radę FSNT-NOT w Łodzi oraz Nagrody Crowforda dla najlepszej pracy napisanej w języku angielskim.

 

Laureaci nagród NOT wręczonych podczas inauguracji 2018-2019. Fot. Jacek Szabela

 

- Najwyżej Komisja oceniła pracę mgr inż. Karoliny Przybyszewskiej przygotowanej pod kierunkiem dr inż. Doroty Bociągi - informuje dr inż. Adam Rylski, przewodniczący Komisji Konkursowej.


Praca magisterska zatytułowana „Opracowanie optymalnych warunków wytwarzania biomateriałów naturalnych przeznaczonych do drukowania wyrobów medycznych techniką 3 D” została zrealizowana na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, w Instytucie Elektroniki.

 

Jak poinformował dr inż. A. Rylski wszystkie zgłoszone prace charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym i zdolnością aplikacyjną. W związku z tym Komisja postanowiła wystąpić do Łódzkiej Rady FSNT- NOT z wnioskiem o wyróżnienie trzech  prac:

 

  • mgr inż. Magdaleny Brzezińskiej, promotor: dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ „Opracowanie konkurencyjnej metody syntezy katalizatorów Cu/nośnik reakcji wodoroodtleniania 5-hydroksymetylofurfuralu”, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ.

 

  •  mgr inż. Pawła Kielanowskiego, promotor: dr hab. inż. Anna Fabijańska, prof. PŁ „Detekcja wczesnych stadiów chorób wśród zwierząt hodowlanych przy wykorzystaniu termografii oraz statycznych metod przetwarzania danych”, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Instytut Informatyki Stosowanej PŁ.

 

 

Co roku nagradzana jest także najlepsza praca dyplomowa napisana w języku angielskim. Jej fundatorami są Państwo Evelyn i Ronald Crowford, a tegorocznym laureatem został mgr inż. Jakub Walczak z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Promotorem był dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ.

 

Wszystkie nagrody zostały uroczyście wręczone podczas inauguracji nowego roku akademickiego w PŁ, 2 października w Audytorium A. Sołtana.


Data dodania:2018-09-26
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Jakub Walczak odbiera nagrodę od państwa Crowfordów na inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w PŁ

Uczelnia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE