Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Naukowcy z PŁ otrzymali nagrody MNiSW 2018Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczył w Warszawie, 3 grudnia, nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne w 2018 roku. Łącznie nagrody z rąk ministra - Jarosława Gowina odebrało 69 wybitnych naukowców, w tym czterech przedstawicieli Politechniki Łódzkiej.

 

prof. J.Ulański i minister J.Gowin. fot. Przemysław Blechman MNiSW

 

Nagrodę za całokształt dorobku odebrał prof. dr hab. Jacek Ulański - dyrektor Katedry Fizyki Molekularnej na Wydziale Chemicznym PŁ. Według ekspertów MNiSW na szczególne wyróżnienie zasługują liczne sukcesy Profesora w rozwoju nowej technologii elektroniki organicznej.

Jednak prof. Ulański za swoje najważniejsze osiągnięcie uznaje stworzenie wiodącego w kraju zespołu młodych naukowców - specjalistów w dziedzinie fizyki molekularnej, o uznanej wysokiej pozycji międzynarodowej  oraz zbudowanie znakomicie wyposażonego laboratorium badawczego.

 

Dr hab. Paweł Rózga z PŁ podczas odbierania nagrody od ministra J.Gowina. fot. Przemysław Blechman MNiSW

 

Nagrodę za osiągnięcia naukowe I stopnia otrzymał: dr hab. inż. Paweł Rózga z Instytutu Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Przez ekspertów z MNiSW została doceniona jego rozprawa habilitacyjna zawierająca cykl publikacji dotyczących badań właściwości dielektrycznych estrów syntetycznych i naturalnych stosowanych jako płyny elektroizolacyjne w transformatorach energetycznych.

 

Prof. Jan Awrejcewicz i dr hab.inż. Paweł Olejnik, fot. Przemysław Blechman, MNISW

 

Prof. dr hab. Jan Awrejcewicz i dr hab inż. Paweł Olejnik z Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym otrzymali nagrodę zespołową w kategorii osiągnięcia dydaktyczne, za publikację książki Dynamics of Mechatronics Systems. Modeling, Simulation, Control, Optimization and Experimental Investigations wydanej przez World Scientific Publishing (2017), przeznaczonej dla studentów kierunków: mechanika i mechatronika.


Data dodania:2018-12-06
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
    Prof. Jacek Ulański odbiera nagrodę od ministra J.Gowina. foto. Przemysław Blechman, MNiSW

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE