Politechnika Łódzka wychodzi ze specjalną ofertą dla kandydatów i studentów chcących realizować swoje naukowe pasje.

Oferta uczelni dla szczególnie utalentowanych:

E²TOP to propozycja dla studentów, którzy planują rozwijać własne projekty badawcze w międzynarodowym środowisku. Uczestnicy programu będą mogli korzystać z zaplecza laboratoryjnego uczelni, opieki naukowców zgodnie z akademicką tradycją mistrz-uczeń.

Image
Reklama E2TOP - nowego programu dla wybitnych studentów PŁ

Dzięki udziałowi w projekcie studenci zyskają możliwość rozwoju indywidualnej ścieżki kształcenia i kariery. Z części przedmiotów zawartych w programie studiów uczestnik programu będzie zwolniony, a w tym czasie będzie mógł zdobywać dodatkowe kompetencje, biorąc udział w badaniach i projektach naukowych. Studenci korzystający z programu otrzymają także dodatkowe stypendium naukowe

Więcej informacji na stronie www Programu.

 

  • Katedry i instytuty Politechniki Łódzkiej zatrudniają najzdolniejszych studentów w ramach prowadzonych projektów badawczych, a także udzielają wsparcia ich starań o uzyskanie środków na realizację własnych projektów.
  • Organizacja i współorganizacja z wiodącymi instytucjami konkursów na najlepsze prace dyplomowe. Ich laureaci, oprócz wyróżnienia, mogą otrzymać nagrody finansowe, rzeczowe oraz propozycje współpracy.
  • Wolontariat Naukowy Studenta (WNS) - unikatowe rozwiązanie umożliwiające studentom personalizowanie oraz rozszerzenie pracy laboratoryjnej, związanej z zainteresowaniami oraz udział w realizacji projektów naukowych pracowników wydziałów.
  • Możliwość publikacji artykułów zawierających efekty badań.
  • Udział w wyjazdach naukowych, konferencjach i sympozjach w kraju oraz za granicą.
  • Realizacja indywidualnego programu studiów.
  • Płatne staże i praktyki.
  • Oferta szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje miękkie.