Politechnika Łódzka wychodzi ze specjalną ofertą dla kandydatów i studentów chcących realizować swoje naukowe pasje.

Oferta uczelni dla szczególnie utalentowanych:

 • E²TOP to propozycja dla studentów, którzy planują rozwijać własne projekty badawcze w międzynarodowym środowisku.
  Image
  plakat reklamujący program PŁ E2TOP
  Uczestnicy programu będą mogli korzystać z zaplecza laboratoryjnego uczelni, opieki naukowców zgodnie z akademicką tradycją mistrz-uczeń. Dzięki udziałowi w projekcie studenci zyskają możliwość rozwoju indywidualnej ścieżki kształcenia i kariery. Z części przedmiotów zawartych w programie studiów uczestnik programu będzie zwolniony, a w tym czasie będzie mógł zdobywać dodatkowe kompetencje, biorąc udział w badaniach i projektach naukowych. Studenci korzystający z programu otrzymają także dodatkowe stypendium naukowe.
 • Katedry i instytuty Politechniki Łódzkiej zatrudniają najzdolniejszych studentów w ramach prowadzonych projektów badawczych, a także udzielają wsparcia ich starań o uzyskanie środków na realizację własnych projektów.
 • Organizacja i współorganizacja z wiodącymi instytucjami konkursów na najlepsze prace dyplomowe. Ich laureaci, oprócz wyróżnienia, mogą otrzymać nagrody finansowe, rzeczowe oraz propozycje współpracy.
 • Wolontariat Naukowy Studenta (WNS) - unikatowe rozwiązanie umożliwiające studentom personalizowanie oraz rozszerzenie pracy laboratoryjnej, związanej z zainteresowaniami oraz udział w realizacji projektów naukowych pracowników wydziałów.
 • Możliwość publikacji artykułów zawierających efekty badań.
 • Udział w wyjazdach naukowych, konferencjach i sympozjach w kraju oraz za granicą.
 • Realizacja indywidualnego programu studiów.
 • Płatne staże i praktyki.
 • Oferta szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje miękkie.