Wyniki oceny działalności naukowej jednostek Politechniki Łódzkiej:

Kategoria A:

  • Wydział Mechaniczny
  • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
  • Wydział Chemiczny
  • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
  • Wydział Organizacji i Zarządzania

Kategoria B:

  • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska