Nauka to priorytetowy obszar działalności Politechniki Łódzkiej, która jest w gronie 21 polskich szkół wyższych realizujących program "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Udział w nim pozwala na ciągłe podnoszenie jakości prowadzonych badań naukowych, a także rozwijanie infrastruktury badawczej.

3,27
łączna wartość nagród za publikacje w czasopismach naukowych
138
łączna wartość nagród za referaty konferencyjne
2,2
łączna wartość dofinansowania publikacji open access
22
łączna wartość nagród za wydane monografie naukowe
431
łączna wartość nagród za uzyskane patenty
413
łączna wartość nagród za granty badawcze

Dane z 30.09.2021 r., podane kwoty to wartości netto.