-

Zapraszamy do udziału w XI Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, która odbędzie się w Łodzi pod patronatem Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Konferencja organizowana jest przez Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej.

Szczegóły na stronie