Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach
inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Barbara Błażejczyk-Okolewska.
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska.

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. uczelni;
 2. prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych;
 3. prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak;
 4. prof. dr hab. inż. Leszek Klimek;
 5. prof. dr hab. inż. Ryszard Korycki;
 6. dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni;
 7. prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski;
 8. prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski;
 9. dr hab. inż. Cezary Rapiejko, prof. uczelni;
 10. prof. dr hab. inż. Jacek Sawicki.

Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach
nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, technologia żywności i żywienia

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek.
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Beata Gutarowska.

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Maria Balcerek, prof. uczelni;
 2. prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński;
 3. prof. dr hab. inż. Marcin Bizukojć;
 4. dr hab. inż. Radosław Bonikowski, prof. uczelni;
 5. prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn;
 6. prof. dr hab. inż. Marta Gmurek;
 7. dr hab. inż. Jarosław Jung, prof. uczelni;
 8. prof. dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak;
 9. prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka;
 10. prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska;
 11. prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz;
 12. prof. dr hab. inż. Dorota Kręgiel;
 13. dr hab. inż. Konrad Olejnik, prof. uczelni;
 14. prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec;
 15. prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska-Jóźwik;
 16. prof. dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz.

Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, informatyka techniczna i telekomunikacja w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz.
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Adam Wojciechowski.

Członkowie:

 1. prof. dr hab. inż. Anna Fabijańska;
 2. dr hab. inż. Zbigniew Gmyrek, prof. uczelni;
 3. dr hab. inż. Sławomir Hausman, prof. uczelni;
 4. dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. uczelni;
 5. dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. uczelni;
 6. dr hab. inż. Piotr Lipiński, prof. uczelni;
 7. dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. uczelni;
 8. dr hab. inż. Paweł Rózga, prof. uczelni;
 9. dr hab. inż. Maciej Sibiński, prof. uczelni;
 10. dr hab. inż. Piotr Szczypiński, prof. uczelni.

Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach
matematyka, nauki fizyczne

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Balcerzak.
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Jolanta Prywer.

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Adam Chudecki, prof. uczelni;
 2. prof. dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski;
 3. prof. dr hab. inż. Lesław Gajek;
 4. dr hab. Marek Galewski, prof. uczelni;
 5. dr hab. inż. Szymon Głąb, prof. uczelni;
 6. prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski;
 7. prof. dr hab. Wojciech Kryszewski;
 8. prof. dr hab. inż. Katarzyna Pernal;
 9. dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. uczelni;
 10. dr hab. inż. Jaromir Tosiek, prof. uczelni.

Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach
inżynieria lądowa, geodezja i transport, architektura i urbanistyka

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin.
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Marek Pabich.

Członkowie:

 1. prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak;
 2. prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński;
 3. dr hab. inż. Anetta Kępczyńska-Walczak, prof. uczelni;
 4. dr hab. Katarzyna Klemm, prof. uczelni;
 5. dr hab. Ewa Klima, prof. uczelni;
 6. dr hab. inż. Marcin Koniorczyk, prof. uczelni;
 7. prof. dr hab. inż. Renata Kotynia;
 8. dr hab. inż. Bartosz Walczak, prof. uczelni;
 9. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, prof. uczelni;
 10. dr hab. Artur Zaguła, prof. uczelni.

Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinie
nauki o zarządzaniu i jakości

Przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Otto.
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Filip Chybalski.

Członkowie:

 • prof. dr hab. Agnieszka Baruk;
 • dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. uczelni;
 • dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni;
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska.