Politechnika Łódzka jako aktywny członek European Consortium of Innovative Universities (ECIU) wyznacza, w oparciu o założenia strategiczne konsorcjum, nowe kierunki rozwoju współpracy międzynarodowej oraz multidyscyplinarnej pomiędzy naukowcami ze wszystkich instytucji członkowskich. Celem konsorcjum ECIU jest m.in. wsparcie naukowców w realizacji badań naukowych, tworzeniu innowacji oraz rozwoju ich kariery naukowej poprzez możliwość udziału w środowisku naukowym zrzeszonych jednostek naukowych. 

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, oczekiwaniom i potrzebom naukowców PŁ oraz wytycznym ECIU, Politechnika Łódzka uruchamia ECIU Researcher Mobility Fund (RMF), program mobilności, którego głównym założeniem jest wsparcie kadry naukowej w nawiązywaniu i rozszerzeniu współpracy badawczej z innymi instytucjami członkowskimi. 

Kolejny nabór wniosków na wyjazdy w roku 2025 zostanie ogłoszony w listopadzie 2024 r. Szczegóły dotyczące procedury składania wniosków można znaleźć w załączonym Regulaminie.

REGULAMIN ECIU RMF