Politechnika Łódzka dołączyła do międzynarodowego grona partnerów społeczności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w filarze Zdrowia (EIT Health).

Image
Grafika do projektu EIT Health

Europejski Instytut Innowacji i Technologii to niezależny organ Komisji Europejskiej w strukturze programu Horyzont Europa stworzony został w celu wzmacniania innowacyjności w kluczowych obszarach rozwoju Unii Europejskiej.

EIT Health powstało w 2015 r. jako „wspólnota wiedzy i innowacji” (KIC) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). EIT składa się z różnych wspólnot, z których każda koncentruje się na innym sektorze lub obszarze innowacji – w naszym przypadku jest to zdrowie i starzenie się. Ideą wspólnot EIT jest to, że innowacyjność rozwija się najlepiej, gdy odpowiednie organizacje współpracują w celu dzielenia się fachową wiedzą w obszarze tak zwanego „trójkąta wiedzy”. Jest to zasada, zgodnie z którą eksperci z biznesu, badań i edukacji współpracując ze sobą, tworzą optymalne środowisko dla rozwoju innowacji.

Wdrożenie teorii „trójkąta wiedzy” wymaga podejścia opartego na kooperacji. Dlatego współpracujemy w EIT Health międzynarodowo z wiodącymi organizacjami (ponad 200 partnerów) oraz tysiącami start-upów i przedsiębiorców, skupiając najzdolniejsze umysły, aby odpowiedzieć na niektóre z największych wyzwań zdrowotnych, przed którymi stoi Europa.

Dzięki temu wyjątkowemu, opartemu na współpracy podejściu, umożliwiamy sieci innowatorów przezwyciężanie barier, kwestionowanie konwencji i podejmowanie działań w celu udostępnienia innowacyjnych produktów i usług tym, którzy najbardziej ich potrzebują. EIT Health zapewnia możliwość i wsparcie w procesie tworzenia projektów międzynarodowych innowacyjnych, edukacyjnych oraz akceleracyjnych. Więcej informacji: https://eithealth.eu/

Zachęcamy do śledzenia informacji publikowanych na stronie dotyczących możliwości wsparcia badań naukowych, akceleracji rozwiązań biznesowych oraz edukacji dla studentów i młodych naukowców!