Politechnika Łódzka zaprasza do współpracy szkoły średnie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej rekrutacji.


Image

W ofercie uczelni znajduje się szeroka oferta wykładów i prelekcji w szkołach, wizyty uczniów na zajęciach w laboratoriach PŁ oraz konkursy przedmiotowe z nauk ścisłych, w których można wygrać symboliczny indeks PŁ, czyli miejsce na liście studentów.

Szkoły, które chciałyby nawiązać stałą współpracę dydaktyczną, mogą ubiegać się o patronat Politechniki Łódzkiej. Celem takich działań jest poszerzanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy uczniów w zakresie fizyki, matematyki, chemii i informatyki. Wspólne inicjatywy zwiększają również zainteresowanie uczniów podejmowaniem studiów na Politechnice Łódzkiej oraz pozwalają na wymianę doświadczeń dydaktycznych pomiędzy nauczycielami akademickimi i szkolnymi.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, Politechnika Łódzka pracuje nad uruchomieniem formy uczestniczenia w zajęciach online oraz organizowania zdalnych pokazów naukowych.

dr Rafał Ledzion
Pełnomocnik Rektora ds. promocji uczelni w środowisku szkolnym
Adres
Instytut Fizyki
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
ul. Wólczańska 219
93-005 Łódź