Projekt „MDB- Medical Data Bank” ma na celu ułatwić dostęp, poprawić jakość danych (przed udostępnieniem dane zostaną zdigitalizowane, zanonimizowane, pogrupowane, uporządkowane, opisane metadanymi), zasilić bazę danych informacji sektora publicznego oraz umożliwić zainteresowanym, ponowne wykorzystanie komplementarnych zasobów nauki. Cyfrowa technologia kształtuje na nowo standardy pracy specjalistów. Działania te umożliwią udostępnienie ich do analiz biometrycznych, pracy dydaktycznej, samokształcenia lekarzy, statystyk oraz jako unikalne źródło informacji popularno-naukowej dla społeczeństwa.

Image

Dzięki wykorzystaniu zasobów Partnerów, Projekt posłuży rozwojowi diagnostyki onkologicznej, poprzez dalsze badania nad jednostkami chorobowymi. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowany problem utrudnionego bądź wręcz niemożliwego cyfrowego dostępu do atrakcyjnych i unikatowych danych medycznych (dotyczących histopatologii), które w obecnej rozproszonej, niezintegrowanej, analogowej postaci, znacznie opóźniają powstanie innowacji czy nowych technologii, niezbędnych do postępu w medycynie, spowalniają prace badawczo-naukowe, podnoszenie kompetencji i edukację lekarzy specjalistów, kadry naukowej. 

Image

Istotą projektu jest zmiana powyższej sytuacji poprzez wprowadzenie usprawnień w procesie gromadzenia i przechowywania danych medycznych poprzez budowę Systemu, który będzie integrował wszystkie źródła danych posiadanych i pozyskiwanych przez partnerów w taki sposób, aby możliwe stało się udostępnianie zgromadzonych informacji z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Połączenie potencjału know-how renomowanej uczelni technicznej z potężną bazą danych medycznych jednej z najbardziej specjalistycznych placówek medycznych w Polsce o najwyższym stopniu referencyjności pozwoli stworzyć użyteczną i zaawansowaną technologicznie wirtualną platformę.

W wyniku realizacji projektu min. 1 000 400 danych medycznych zostanie zdygitalizowanych i udostępnionych.