Data dodania 05.10.2023 - 11:30
Kategorie aktualności

Pierwsza konferencja naukowców uczelni zrzeszonych w ECIU odbyła się 3 i 4 października w Barcelonie. Wzięli w niej udział przedstawiciele Politechniki Łódzkiej.

Image

Konferencja badawcza Uniwersytetu ECIU miała nowatorską formułę, wychodzącą poza tradycyjne struktury. Była interaktywnym forum omawiania wspólnych wyzwań i tworzenia partnerstw interesariuszy społecznych. Spotkanie w znacznym stopniu  przyczyniło się do wdrażania wspólnych polityk w celu zwiększenia odporności miast i społeczeństwa.

Jak podsumował prof. Łukasz Albrecht, prorektor ds. nauki PŁ: 

Po raz pierwszy w ponad 25-letniej historii ECIU zorganizowało wydarzenie o nazwie ECIU Research Conference, co pokazuje rosnącą rolę badań i projektów naukowych realizowanych wspólnie przez uniwersytety zrzeszone w ramach konsorcjum. Wydarzenie to można potraktować jako swego rodzaju sprawozdanie z wyników prowadzonego od 2020 roku projektu SMART-ER. Synergia wynikająca ze wspólnie realizowanych projektów o charakterze interdyscyplinarnym oraz entuzjazm zaangażowanych w nie badaczek i badaczy są bardzo budujące.  Ciekawą formą prowadzenia badań, bardzo upowszechnianą w ramach konferencji, jest tzw. nauka obywatelska realizowana przy współudziale mieszkańców danego miasta czy regionu. Razem możemy więcej – ECIU posiada ogromny potencjał naukowy i stanowi platformę pozwalającą na prowadzenie innowacyjnych i interdyscyplinarnych badań w środowisku międzynarodowym. Jestem przekonany, że Politechnika Łódzka będzie coraz intensywniej korzystała z możliwości, które otwiera przed nami ECIU w obszarze badań naukowych w nadchodzących latach.

Wydarzenie miało charakter interdyscyplinarny. Prof. Agnieszka Dybała-Defratyka:

Ciekawą formą relacji z prowadzenia badań czy realizacji projektów, w które włączeni byli partnerzy z różnych środowisk, były warsztaty i sesje dyskusyjne, podczas których uczestnicy wymieniali się doświadczeniami oraz wiedzą. Czasami były to prawdziwe burze mózgów i wspólne poszukiwanie rozwiązań na zdefiniowane wyzwania. Przywozimy z konferencji propozycje nowych wspólnych projektów dla badaczy PŁ, których wnioski będzie można składać w konsorcjach z partnerami z ECIU. Mamy też bardzo świeże pomysły, które być może w niedalekiej przyszłości uda się przekuć na gotowe propozycje grantowe w ramach oferty programowej Horyzontu Europa.