Politechnika Łódzka jest w gronie 20 polskich uczelni realizujących program "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". 

W PŁ działa komisja rektorska odpowiedzialna za realizację planów zdefiniowanych we wniosku do programu IDUB.

Uczestnictwo w tym programie daje PŁ dodatkowy budżet w wysokości 2% subwencji podstawowej. Środki te umożliwiły podjęcie nowych działań podnoszących jakość badań w Politechnice Łódzkiej. Jednym z nich jest wprowadzenie nagród wspierających doskonałość naukową pracowników, doktorantów i studentów. Regulamin dostępny jest na platformie Wikamp.