Image

Prof. Bogusław Więcek (dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika, Web of Science Core Collection: h-index - 15, liczba publikacji 2013-2021 - 54, liczba cytowań dla publikacji z lat 2013-2021 - 293. SciVal: Output in 10% Citation Percentiles (%) - 0,90%. Znormalizowany wskaźnik Field-Weighted Citation Impact (FWCI) dla publikacji z lat 2013-2021 - 0,58).

Pracuje naukowo w dziedzinie termografii w podczerwieni, głównie w zastosowaniach do medycyny, badań nieniszczących i spektroskopii w  podczerwieni. Opracowuje modele termiczne wielowarstwowych struktur elektronicznych i medycznych z uwzględnieniem niejednorodności materiałowych, anizotropii i efektów nieliniowych.

Prof. Więcek kierował zespołem, który opracował pierwszą w Polsce kamerę metrologiczną z detektorem VOx, a obecnie pracuje nad systemem rozpraszania Ramana z laserem małej mocy do pomiaru temperatury i badań materiałowych w elektronice.

Prof. Więcek jest przewodniczącym międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Termografia i termometria w podczerwieni”.

Był promotorem 9 zakończonych prac doktorskich.

Jest współautorem 13 patentów.

Obecnie jest członkiem 3 komitetów redakcyjnych czasopism i 6 organizacji naukowych.

Zdjęcie portretowe: prof. Bogusław Więcek w jasnym garniturze i białej koszuli na kremowym tle.
prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek
Adres
Instytut Elektroniki
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Al. Politechniki 8
93-590 Łódź