Data dodania 20.11.2023 - 11:17
Kategorie aktualności

W ubiegłym tygodniu zostały wręczone nagrody XXIV edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Z Politechniki Łódzkiej zostało nagrodzonych pięć prac: dwie rozprawy doktorskie oraz trzy prace dyplomowe.

Image

W uroczystości wręczenia nagród wziął udział prof. Paweł Strumiłło, prorektor ds. rozwoju w PŁ, który powiedział: Nagrody marszałka to poważne wsparcie lokalnego środowiska naukowego. Najlepiej, gdy te prace przekładają się później na poprawę życia mieszkańców i regionu i jego rozwój. To jest tak naprawdę cel tej nagrody.

Nagrody za prace doktorskie wynosiły 7 tys. zł. Laureatami zostali:

  • dr inż. Krzysztof Piechocki za rozprawę doktorską „Wpływ czynników strukturalnych na właściwości fizykochemiczne hydrożeli z poli(metakrylanów oligoglikoli etylenowych)”, której promotorem był prof. Marcin Kozanecki z Katedry Fizyki Molekularnej na Wydziale Chemicznym PŁ,
  • dr inż. Michał Staśkiewicz za rozprawę doktorską „Skuteczność zastosowania kompozytów polimerowych z włóknami węglowymi do wzmacniania belkowych konstrukcji z betonu sprężonego”, której promotorem była prof. Renata Kotynia z Katedry Budownictwa Betonowego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (BAIŚ),
  • mgr Weronika Wieteska, absolwentka wzornictwa za pracę dyplomową „Współczesna interpretacja wybranych elementów folkloru łowickiego w identyfikacji wizualnej ślubu i wesela”- Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów,
  • inż. Adam Miziołek, absolwent architektury za pracę „Ewolucja przestrzeni na przykładzie ulicy Narutowicza w Łodzi” - Wydział BAIŚ.
  •  inż. Mateusz Szulejewski, absolwent analityki chemicznej za pracę „Oznaczanie zawartości mobilnych form metali w glebach na obszarze Natura 2000” - Wydział Chemiczny PŁ.

Konkurs Marszałka Województwa Łódzkiego docenia prace, które promują region, a wyniki przedstawionych badań mają potencjał aplikacyjny i mogą być wykorzystane dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego województwa łódzkiego.