Data dodania 20.04.2023 - 14:10
Kategorie aktualności

Dwa kierunki studiów: inżynieria bezpieczeństwa pracy na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz technologia chemiczna prowadzona na Wydziale Chemicznym otrzymały akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Image

Prezydium PKA przyznało pozytywną ocenę dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy prowadzonego na studiach pierwszego stopnia. Natomiast kierunek technologia chemiczna otrzymał akredytację na obu poziomach kształcenia (I i II stopień).

Akredytacja dla obu kierunków została przyznana na okres 6 lat, do roku akademickiego 2028/29. Teraz już 26 kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Łódzkiej posiada pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.