Data dodania 27.05.2021 - 09:28
Kategorie aktualności

Badania prowadzone przez prof. Katarzynę Pernal z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS) są bardzo wysoko cenione przez środowisko naukowe. Ostatnio została zaproszona do napisania artykułu w renomowanym czasopiśmie NRC o postępach w chemii i fizyce obliczeniowej. Jest także nominowana do Nagrody Heisiga nazwanej "małym noblem".


Image

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół chemii kwantowej i obliczeniowej. Jest autorką nowatorskich badań w dziedzinie teorii struktury elektronowej, w których rozwija nowe podejścia teoretyczne i algorytmy obliczeniowe. Za wybitny wkład do teorii funkcjonowania macierzy gęstości, została odznaczona Medalem International Academy of Quantum Molecular Science.

Artykuł News&Views autorstwa Katarzyny Pernal i Michała Hapki z Instytutu Fizyki PŁ ukazał się w Nature Reviews Chemistry 25 maja. To czasopismo z grupy "Nature" o dużym zasięgu i wpływie (impact factor ponad 35) mimo, że istnieje dopiero kilka lat, cieszy sie już dużą renomą. Ideą publikacji z serii News&Views, pisanych przez uznanych ekspertów na zaproszenie edytora, jest przedstawienie postępu dokonanego w danej dziedzinie.

Publikacja K. Pernal i M. Hapki pt. "Density Functional Theory. In pursuit of universality" przedstawia imponujący postęp, jaki dokonał się w chemii i fizyce obliczeniowej, dzięki powstałym w ostatnich piętnastu latach uniwersalnym funkcjonałom gęstości elektronowej, tzw. metodom DFT. Metody te stały się rutynowym narzędziem obliczeniowym stosowanym w symulacjach kwantowych w chemii, fizyce czy inżynierii materiałowej. Artykuł dostępny jest na stronach nature.com.

- Artykuły do News and Views pisze się na zaproszenie edytora i dotyczą one wybranego przez edytora zagadnienia mającego fundamentalny wpływ na jakąś dziedzinę, w tym wypadku chemię. Publikacja dotyczy rozwoju metod chemii i fizyki obliczeniowej - teorii funkcjonału gęstości elektronowej (DFT). Metody DFT są potężnym narzędziem obliczeniowym, do zastosowania w chemii, fizyce, nauce o materiałach, inżynierii materiałowej itp. Na naszej uczelni z pakietów do obliczeń DFT korzysta się na wydziałach: Chemicznym; Mechanicznym; Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz FTIMS-ie - wyjaśnia prof. Pernal.

Profesor Katarzyna Pernal kilka dni temu została nominowana do Nagrody Heisiga. Jest jedną z 12 wybitnych naukowców z Polski, nominowanych do tej nagrody zwanej polskim "małym noblem". To pierwsza edycja Nagrody ustanowionej przez Uniwersytet Wrocławski o wartości 200 tysięcy złotych. Zwycięzcę poznamy 1 października.