Data dodania 22.07.2021 - 10:17
Kategorie aktualności

Zaangażowanie Politechniki Łódzkiej w proces zwiększania swojej widoczności międzynarodowej jest bardzo znaczące. Dostrzega ten fakt Fundacja Edukacyjna Perspektywy, która zaprosiła przedstawicieli PŁ do poprowadzenia trzech sesji, podczas organizowanej przez nią 5. edycji konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą.


Image

Wśród zaproszonych gości był prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ, który przewodniczył sesji Rola akredytacji międzynarodowych w zarządzaniu strategicznym polskimi uczelniami. Wspólnie z uczestnikami panelu - prof. Jarosławem Górniakiem, prorektorem ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Andrzejem Kaletą, rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prezentował szereg rozwiązań decyzyjnych wdrożonych w wiodących w akredytacjach zagranicznych, polskich uczelniach.

Justyna Kopańska z Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ poprowadziła dwie sesje poświęcone rankingom międzynarodowym i ich metodologiom. Podczas tych sesji dyskutowano nad zaletami i słabościami poszczególnych metodologii rankingowych oraz o pozycji polskich uczelni w światowych klasyfikacjach.

W ministerialnym projekcie pozakonkursowym Akredytacje zagraniczne  z Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Politechnika Łódzka pozyskała największą, ze wszystkich polskich uczelni, liczbę grantów na akredytacje zagraniczne. - Naszym celem jest nie tylko pozyskanie certyfikatów i odznak jakości. Dzięki akredytacjom międzynarodowym, w sposób ciągły, pozyskujemy ważne dane będące podstawą dalszych decyzji, związanych ze strategicznym rozwojem Politechniki Łódzkiej - mówi rektor PŁ.

Więcej na temat udziału PŁ w konferencji w Biuletynie Informacyjnym PŁ - Życie Uczelni.