Data dodania 24.06.2022 - 08:12
Kategorie aktualności

Prof. Beata Kolesińska z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej otrzymała prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez redakcję Panoramy Gospodarczej - tytuł Człowieka Roku 2022. Nagroda została wręczona podczas 4. Międzynarodowego Forum Gospodarczego.


Image
Image
 Statuetka Człowieka Roku dla prof. Beaty Kolesińskiej
Statuetka Człowieka Roku dla prof. Beaty Kolesińskiej z PŁ

Wyróżnienie otrzymuje osoba, która w minionym roku wywarła największy wpływ na życie społeczne, kulturalne, gospodarcze czy polityczne. Swoją postawą daje przykład wielu ludziom na całym świecie. Jest wytrwała, odważna, działa dla dobra ogółu. Nagroda jest przyznawana kobiecie i mężczyźnie.

Kapituła, podejmując decyzję o przyznaniu nagrody prof. Kolesińskiej, oceniła m.in. wkład laureatki w rozwój regionu, niezwykle imponującą drogę zawodową i liczne sukcesy w pracy naukowej, której przyświeca nie tylko pasja badacza, ale także dążenie do zastosowania wyników np. w medycynie, a w szczególności w medycynie regeneracyjnej.

Prof. Beata Kolesińska kieruje grupą badawczą Chemii i Inżynierii Peptydów i Białek w Instytucie Chemii Organicznej. Współpracuje z jednostkami naukowymi prowadzącymi badania i projekty z dziedziny medycyny, inżynierii materiałowej i biomateriałowej oraz z partnerami przemysłowymi. Ma  już na swoim koncie nagrodę Ambasador Innowacyjności przyznaną przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki w 2021 r., a także tytuł Naukowca Przyszłości otrzymany w 2019 roku w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju m.in. za innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek oraz hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.

Profesor Kolesińska jest członkiem European Peptide Society, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach komitetów naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji. Przewodniczyła sesjom i wygłaszała zaproszone wykłady.