Data dodania 10.06.2021 - 11:34
Kategorie aktualności

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła listę laureatów tegorocznego programu START -  100 najzdolniejszych młodych naukowców. Wśród najlepszych badaczy znalazł się Paweł Czapski doktorant na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.


Image

Paweł Czapski jest studentem trzeciego roku studiów doktoranckich. Prowadzi badania pod opieką prof. Tomasza Kubiaka w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji PŁ.

- Tematem mojego doktoratu jest analiza wpływu naprężeń resztkowych powstających w procesie produkcji laminatu na stateczność i nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych. W swojej pracy, zajmuję się badaniem i optymalizacją procesu wytwarzania kompozytów włóknistych: szklanych i węglowych, tak aby zwiększyć ich sztywność i wytrzymałość - wyjaśnia Paweł Czapski. To właśnie badania nad tą tematyką zostały nagrodzone w konkursie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START.

W ramach kontynuacji prac badawczych, zaplanowany jest trzymiesięczny staż  Pawła Czapskiego na University of Bath w Wielkiej Brytanii, finansowany z Narodowego Centrum Nauki z programu Etiuda 8. Tam analizowane konstrukcje zostaną przebadane nie tylko pod kątem ich sztywności i wytrzymałości, lecz również mikrostruktury.

Cienkościenne konstrukcje kompozytowe, nad którymi pracuje Paweł Czapski są wykorzystywane w lotnictwie, motoryzacji oraz w turbinach wiatrowych. Optymalizacja procesów produkcyjnych prowadzi do znaczącej redukcji kosztów ich wytwarzania.

Jak informuje FNP na swojej stronie internetowej: "setka" nagrodzonych w tym roku młodych badaczy została wybrana z grona 1034 kandydatów. Na liście przeważają kobiety. Stanowią one 54 proc. wszystkich laureatów."

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.