Data dodania 20.05.2021 - 08:42
Kategorie aktualności

Finał kolejnej 27. edycji ogólnopolskiego plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera organizowany przez Przegląd Techniczny, przyniósł dobrą wiadomość dla PŁ. Dr inż. Adam Rylski z Wydziału Mechanicznego został laureatem w kategorii Innowacje i uzyskał tytuł Srebrnego Inżyniera.


Image

Dr inż. Adam Rylski jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Materiałowej PŁ, z którym związany jest od 1983 roku. Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych nagród i odznaczeń oraz promotorem polskich wynalazków. W pracy naukowej koncentruje się na fizyko-chemii powierzchni ciał stałych, na wytwarzaniu metodami fizycznego osadzania z fazy gazowej cienkich warstw o szczególnych właściwościach.

O swojej działalności naukowej i wynalazczej, tak mówi sam laureat:

Zajmowałem się i nadal zajmuję wytwarzaniem cienkich warstw na elementach maszyn, mechanizmach, narzędziach, by zwiększyć ich trwałość i niezawodność. Badając stopy aluminium z dodatkiem krzemu i magnezu, stwierdziłem, że można świadomie sterować ich rozszerzalnością cieplną. To zaowocowało dwoma pierwszymi patentami i w połowie lat 90. ub.w. znalazłem się na wystawie Brussels Eureka, skąd przywiozłem złoty medal. Potem były kolejne wynalazki, wystawy i praca organizacyjna w Stowarzyszeniu Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz w Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych. Pomogło mi to w rozwoju naukowym i zawodowym, bo zobaczyłem, jak pracują w tej dziedzinie inni, jaki jest poziom naukowy i techniczny ich rozwiązań.

Więcej informacji o laureacie można przeczytać w najnowszym, majowym wydaniu Przeglądu Technicznego.
Tytuł Diamentowego Inżyniera uzyskał prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. Uroczyste wręczenia tytułów zaplanowano podczas jubileuszu 155-lecia Przeglądu Technicznego, z udziałem laureatów i gości, prawdopodobnie w czerwcu.