Data dodania 21.12.2021 - 10:16
Kategorie aktualności

Naukowcy z Instytutu Polimerów i Barwników PŁ biorą udział w wyjątkowym, międzynarodowym projekcie badawczym.  - Po raz pierwszy połączymy w nowatorskiej strategii, trzy indywidualnie ważne koncepcje stosowane w przygotowaniu materiałów opatrunkowych, tj. polimery inteligentne reagujące na bodźce zewnętrzne, aktywne nanowarstwy oraz peptydy uwalniane z nowego materiału kompozytowego, jako ostatnia opcja ochrony przeciwzakaźnej przeciwko opornym patogenom - informuje dr hab. inż. Joanna Pietrasik, profesor na Wydziale Chemicznym i lider projektu z PŁ.

Image

Partnerami projektu obok naukowców z Wydziału Chemicznego i Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) Politechniki Łódzkiej są: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Ulm University (Niemcy), koordynator strony niemieckiej oraz Max Planck Institute for Polymer Research (Niemcy). Polskie zespoły otrzymały na realizację zadań prawie 2,4 mln zł w ramach projektu OPUS + LAP, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz niemiecką organizację finansującą badania DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Celem projektu „Antyutleniające, elektroaktywne i biobójcze samoprzylegające materiały opatrunkowe” jest wytworzenie przeciwutleniającego i elektroaktywnego opatrunku na rany skóry, który wspomaga proces gojenia i uwalnia peptydy przeciwdrobnoustrojowe przeciwko grupie głównych patogenów bakteryjnych i grzybiczych, mających znaczenie w zakażeniach szpitalnych.

- Rany stały się jednym z głównych globalnych problemów, które prowadzą do śmierci człowieka. Ostra rana to uraz skóry, który łatwo goi się w przewidywalnym i oczekiwanym czasie. Natomiast rany przewlekłe powstają na skutek przedłużającej się fazy zapalnej podczas procesu gojenia, co w konsekwencji uniemożliwia regenerację skóry. Z tego powodu dużą uwagę poświęca się opatrunkom dedykowanym ranom, które są w stanie nie tylko chronić je przed wpływem środowiska, ale także wspomagają regenerację skóry i przyspieszają proces ich gojenia - wyjaśnia prof. Pietrasik. - Zaprojektowany przez nas materiał, potwierdzający zaproponowaną koncepcję, jak również poszczególne jej elementy, otworzy nowe kierunki dla materiałów opatrunkowych następnych generacji, dostosowanych do potrzeb na różne rodzaje ran i do zwalczania zagrażających życiu zakażeń za pomocą specjalistycznych leków, a tym samym nowych koncepcji leczenia znacznie poprawiających gojenie się ran.

Projekt został podzielony na cztery zadania badawcze.  -To realizowane w PŁ dotyczy syntezy odpowiednich żeli, w tym sieci wzajemnie przenikających się, odpowiadających na zmiany temperatury oraz zdolnych do uwalniania w odpowiednich warunkach protonów. Pozwoli to na regulację pH środowiska. Otrzymane żele będą stanowiły warstwę, na której immobilizowane będą cienkie warstwy polimerów antyutleniających i przewodzących wraz z wybranymi peptydami - informuje liderka projektu na Politechnice Łódzkiej.