Data dodania 15.09.2021 - 14:37
Kategorie aktualności

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (ISD) PŁ działa od 2 lat, kształcąc w języku angielskim studentów z całego świata. Społeczność ISD stanowi około 200 młodych naukowców realizujących prace doktorskie w formule standardowej, wdrożeniowej oraz projektowej. O działalności IDS mówi jej dyrektor, dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ.

Image

Co wyróżnia Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską Politechniki Łódzkiej?

Z całą pewnością naszym największym atutem jest bardzo szeroka oferta naukowa. Mamy uprawnienia do kształcenia w aż dwunastu ścieżkach odpowiadających dyscyplinom - w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych: matematyka; nauki chemiczne; nauki fizyczne; w dziedzinie nauk społecznych: nauki o zarządzaniu i jakości; w dziedzinie nauk rolniczych: technologia żywności i żywienia. Każdemu młodemu naukowcowi, jeśli tego potrzebuje, pomagamy dobrać odpowiednią do jego zainteresowań dziedzinę, w której będzie się rozwijał. Program ISD daje możliwość niemal indywidualnej ścieżki kształcenia. Mamy szeroką ofertę zajęć fakultatywnych, w tym rozwijających umiejętności miękkie, takie jak przygotowywanie publikacji, czy pisanie wniosków projektowych. Politechnika Łódzka ma ugruntowaną pozycję na arenie międzynarodowej, co ułatwia studentom nawiązywanie współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi na świecie.

Jak przebiega rekrutacja do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej?

Jesteśmy właśnie w czasie naboru kolejnego rocznika, który rozpocznie kształcenie w formule standardowej (tzw. tryb regularny) i wdrożeniowej. W drugiej połowie września przeprowadzimy rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, wypełniając określony przez Senat PŁ limit przyjęć dla trybu regularnego. Na rok akademicki 2021/22 limit ten wynosi 60 osób. Procedura dotycząca doktoratu wdrożeniowego rozpoczyna się już wiosną. Istnieje jednak jeszcze jedna możliwość rekrutacji do szkoły doktorskiej: młodzi naukowcy, którzy pracę doktorską będą realizować w ramach projektów badawczych, mają możliwość zakwalifikowania się do ISD przez cały rok.

Na czym polega różnica w kształceniu studentów przyjętych w tych trzech trybach?

Najistotniejsza jest w przypadku doktoratów wdrożeniowych, bowiem student objęty tym programem jeszcze przed przyjęciem na uczelnię musi być zatrudniony lub mieć promesę zatrudnienia na cały etat w przedsiębiorstwie, w partnerstwie, z którym będzie realizował pracę doktorską. Ten rodzaj doktoratu cieszy się coraz większą popularnością wśród osób, które chcą podczas prowadzenia badań naukowych wykorzystać swoje praktyczne doświadczenie zdobyte w czasie pracy zawodowej. Celem może być rozwiązanie konkretnego problemu w firmie, co często przyczynia się do dalszego jej rozwoju. To doskonały przykład transferu technologii.

Podstawa programowa jest taka sama dla każdego uczestnika studiów doktoranckich, wszyscy również podlegają ocenie śródokresowej. Plan zajęć studentów może wyglądać różnie w zależności od formy doktoratu, ponieważ - poza częścią obligatoryjną - każdy indywidualnie dobiera sobie przedmioty obieralne i kształtujące umiejętności miękkie. Liczba godzin dla doktorantów wdrożeniowych jest dużo mniejsza, co ułatwia im pogodzenie kształcenia się z innymi obowiązkami w firmie.

Jakie są plany związane z funkcjonowaniem ISD?

Po trudnym dla wszystkich czasie ograniczeń wywołanych pandemią koronawirusa zależy nam na jak najszybszym i jak najintensywniejszym wznowieniu kontaktów międzynarodowych, czemu służą wyjazdy badawcze i konferencje. Cieszę się, że studenci i wykładowcy są zainteresowani mobilnością, czy to w programie Erasmus, czy w ramach innych projektów. Te możliwości cały czas poszerzamy. Zwiększy się również obecność profesorów wizytujących, a będą to wyjątkowe osoby, które - mam nadzieję - silnie zainspirują nasze środowisko akademickie. Wiele takich działań jest zaplanowanych w ramach grantów, które realizujemy w ISD. Są to np. - program STER

przyznany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, czy grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przyznany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Chcę jeszcze zwrócić uwagę na ciągły proces optymalizacji programu studiów. Szkoła działa dwa lata, mamy już pewne doświadczenie i spostrzeżenia, które wdrożymy w przyszły sposób kształcenia, by był on jak najefektywniejszy dla młodych naukowców.

Jak mogłaby Pani podsumować czas działalności Szkoły?

To bardzo dobry czas rozwoju studentów. Z podziwem patrzę na ich sukcesy – zgłoszenia patentowe, publikacje naukowe, nawiązywaną i realizowaną współpracę z interesującymi partnerami biznesowymi czy naukowymi.

Skorzystam z okazji, aby wspomnieć o ostatnim spektakularnym sukcesie naszego doktoranta Kajetana Duszyńskiego – mistrza olimpijskiego z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 m. Realizuje on pracę doktorską z biotechnologii i jesteśmy niezwykle dumni z tego, jak dwutorowo prowadzi swoją karierę sportową i naukową.

Cieszę się, że Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród pasjonatów nauki. Chcę zwrócić również uwagę na rosnącą popularność doktoratów wdrożeniowych. Wiele firm mających zaplecze r&b poszukuje pracowników, którzy chcą ewoluować, a doskonałą formą rozwoju są studia doktorskie realizowane we współpracy nauki z przemysłem.

Rozmawiała Agnieszka Garcarek