Data dodania 06.03.2023 - 08:35
Kategorie aktualności

Ruszyła nowa edycja projektu „Idea Box — pomysły pracowników i studentów na rzecz rozwoju PŁ”. Każdy członek społeczności akademickiej może dokonać zgłoszenia – wystarczy ciekawy pomysł.

Image

Budżet „Idea Box” w bieżącym roku wynosi 100 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację ogólnouczelnianych pomysłów. Założeniem projektu jest poprawa warunków pracy i studiowania na naszej uczelni. Zwycięskie pomysły zostaną wyłonione w wyniku głosowania online - informuje Adam Owczarek, kierownik Działu Rozwoju Uczelni, który od początku odpowiada za projekt. Pomysły można zgłaszać w terminie do 31 marca za pośrednictwem FORMULARZA . Głosowanie online zostanie przeprowadzone w czerwcu, a zwycięskie pomysły zostaną zrealizowane do końca 2023 roku.

Warunkiem dopuszczenia pomysłu do głosowania jest możliwość jego realizacji w 2023 roku, ogólnouczelniany charakter, pozytywna weryfikacja pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz techniczna i finansowa możliwość realizacji pomysłu.

Zwycięskie pomysły z poprzednich lat, to m.in.: utworzenie zewnętrznych stref studenckich z elementami małej architektury, zakup czujników mierzących jakość powietrza na kampusach, instalacja stacji naprawy rowerów, wysianie kwietnych łąk, umieszczenie kampusów PŁ na mapach GOOGLE STREET VIEW, uruchomienie aplikacji MOBILE ALERT umożliwiającej szybkie zgłaszanie usterek infrastruktury technicznej kampusów. Szczegóły dot. realizacji pomysłów z poprzednich edycji projektu dostępne są na stronie.

Organizatorzy mają nadzieję, że w tym roku również uda się zrealizować kolejne ciekawe pomysły zgłoszone przez społeczność PŁ. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu Rozwoju Uczelni, e-mail: rozwoj@adm.p.lodz.pl, tel. 42 631 29 20.