Data dodania 25.01.2023 - 11:38
Kategorie aktualności

Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzą wiele wspólnych projektów i badań, dlatego rektorzy obu uczelni postanowili, po raz pierwszy w ubiegłym roku, docenić wzajemną współpracę. Ogłosili konkurs na najlepszą publikację, przygotowaną wspólnie przez naukowców z PŁ i UMed. Teraz zapraszamy naukowców do udziału w drugiej edycji.

Image

Konkurs ma charakter zamknięty, a jego celem jest promowanie współpracy międzyuczelnianej i wyłonienie najlepszych pomysłów badawczych. Mogą do niego zostać zgłoszone wyłącznie publikacje, których współautorami są, co najmniej jeden pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, i dla których uczelnie są podstawowym miejscem pracy. Nagroda zostanie przyznana w formie dyplomu z gratyfikacją finansową o łącznej wartości 40 000 zł brutto.

Termin składania wniosków do Działu Nauki upływa 28 lutego 2023 r.

Wniosek o przyznanie nagrody za najlepszą wspólną publikację naukową w 2022 roku, przygotowany zgodnie z załącznikiem do regulaminu, wraz z kopią publikacji oryginalniej i oświadczeniami należy składać do Działu Nauki (e-mail: rnn@adm.p.lodz.pl ). Wniosek może być przesłany w postaci skanu z podpisem odręcznym albo podpisany elektronicznie. Wnioski można również przesyłać pocztą tradycyjną na adres ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź.

Bliższych informacji o konkursie udziela Dział Nauki Politechniki Łódzkiej pod numerem telefonu 42 631 20 44 lub elektronicznie pod adresem: rnn@adm.p.lodz.pl.