Data dodania 08.11.2022 - 08:11
Kategorie aktualności

Politechnika Łódzka z sukcesem aplikuje o środki w ramach międzynarodowych programów badawczych Komisji Europejskiej. W nowej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027 dotychczas złożono 44 aplikacje, z czego dofinansowanie uzyskało 10 projektów, a 8 kolejnych oczekuje na ocenę.

Image

Podpisano już umowy o dofinansowanie czterech projektów w ramach Programu Horyzont Europa. W przypadku kolejnych dwóch, umowy zostaną zawarte w najbliższym czasie. Co ważne dwa projekty w ramach programu Horyzont Europa oraz  jeden w ramach programu LIFE są koordynowane przez Politechnikę Łódzką. Współczynnik sukcesu aplikacji z PŁ wynosi 27,8% i jest znacznie wyższy niż średnia aplikantów w całej UE wynosząca 10,53%.

Rektor, prof. Krzysztof Jóźwik i prorektor ds. nauki, prof. Łukasz Albrecht spotkali się (3.11) z koordynatorami nowych, międzynarodowych projektów badawczych realizowanych w Politechnice Łódzkiej. Wręczyli im pamiątkowe dyplomy, podkreślając że zaangażowanie w międzynarodowe projekty badawcze to szereg korzyści i możliwość współpracy, a także udział w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

W programie Horyzont Europa są to następujące projekty:

  • SUSTainable industrial DESIGN of TEXtile structures for composites (SustDesignTex) koordynowany przez dr hab. inż. Marcina Barburskiego, prof. w Instytucie Architektury Tekstyliów na projekt realizowany na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
  • BIOmass Valorisation via Superheated Steam Torrefaction, Pyrolisis, Gasification Amplified by Multidisciplinary Researchers TRAINining for Multiple Energy and Products’ Added VALUEs koordynowany przez dr inż. Szymona Szufę z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (WIPOŚ).
  • Digitally-enabled FLEXible Industries for reliable energy grids under high penetration of Variable Renewable Energy Sources (VRES) (FLEXIndustries) koordynowany przez dr hab. inż. Grzegorza Liśkiewicza z Instytutu Maszyn Przepływowych na Wydziale Mechanicznym (WM).
  • Photonics on Germanium – New Industrial Consortium koordynowany przez prof. Tomasza Czyszanowskiego z Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.
  • Tytuły dwóch projektów koordynowanych przez prof. Krzysztofa Jóźwika z Instytutu Maszyn Przepływowych (WM) oraz dr Aleksandrę Ziemińską-Stolarską (WIPOŚ) ze względu na proces podpisywania umowy z Komisją Europejską nie mogą być w chwili obecnej podane do wiadomości publicznej.
  • W programie LIFE: Complex Awareness Raising and behaviour Change for Mercury-Free City Environment koordynowany przez prof. Volodymira Mosorova z Instytutu Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.
Image
Image
Image