Data dodania 25.03.2024 - 09:34
Kategorie aktualności

Został rozstrzygnięty konkurs o Nagrodę Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej, prof. Krzysztofa Jóźwika oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Radzisława Kordka, na najlepszą międzyuczelnianą publikację naukową w 2023 roku.

Image

Laureatem konkursu został zespół autorów publikacji „Lipid Profile in Children Born Small for Gestational Age” w składzie:

  • dr n. med. Justyna Zamojska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi),
  • dr n. med. Katarzyna Niewiadomska-Jarosik (Uniwersytet Medyczny w Łodzi),
  • dr n. med. Beata Kierzkowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi),
  • dr n. med. Marta Gruca (Uniwersytet Medyczny w Łodzi),
  • dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, prof. uczelni (Politechnika Łódzka).
  • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

Praca została opublikowana w czasopiśmie „Nutrients” i uzyskała 924 punkty według algorytmu opisanego w Regulaminie konkursu.