Data dodania 09.06.2022 - 09:44
Kategorie aktualności

Na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ rozpoczęto realizację nowego projektu, którego głównym celem jest rozwijanie kształcenia na poziomie międzynarodowym. Dzięki przyznanemu finansowaniu w projekcie weźmie udział 50 studentów z kierunków biznesowych. 

Image

MP2 to akronim projektu „Myślenie projektowe w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w środowisku międzynarodowym”, który został dofinansowany w kwocie ponad 670 tys. zł przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Najważniejszym celem projektu jest zwiększenie liczby studentów zagranicznych m.in. za sprawą odpowiednio przygotowanej oferty dydaktycznej. 

W ramach MP2 zostanie opracowany nowy program kształcenia skierowany do studentów kierunków biznesowych z zagranicznych uczelni partnerskich. Za jego pomocą studenci będą przygotowywani do rozwiązywania rzeczywistych problemów w firmach międzynarodowych. Opracowane w projekcie Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia będą włączone do oferty dydaktycznej Wydziału Organizacji i Zarządzania. Jest to obiecujący krok, który ma zwiększyć wymianę akademicką oraz umiędzynarodowienie kształcenia przy współpracy z biznesem. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.