Data dodania 14.05.2024 - 11:40
Kategorie aktualności

Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) Politechniki Łódzkiej zaprasza do udziału w Konferencji Podsumowującej Projekt ActiveD2, na której zaprezentowane zostaną dobre praktyki dotyczące podwójnych dyplomów.

Image

Praktyki te zostały wypracowane przez konsorcjum działające w projekcie Active Double Degree - Wdrożenie modelu studiów wspólnych, opartego na aktywnych metodach kształcenia i uczenia się. Konferencja odbędzie się 13 czerwca w auli Centrum Współpracy Międzynarodowej, przy ulicy Żwirki 36 (kampus A, budynek A16).

Do udziału w konferencji CWM zaprasza władze uczelni, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem programów podwójnego dyplomu. W trakcie wydarzenia z udziałem przedstawicieli NAWA, FRSE oraz innych uczelni, zostaną przedyskutowane istniejące w Polsce modele oraz przyszłe scenariusze rozwoju tej inicjatywy edukacyjnej.

Celem realizowanego w PŁ projektu było rozszerzenie oferty edukacyjnej International Faculty of Engineering i zagranicznych partnerów o nowe, innowacyjne ścieżki edukacyjne - podwójne dyplomy i programy wymiany studentów.

Umowy o podwójnym dyplomie, opracowane wspólnie z Arts et Metiers, University of Vigo (UVIGO) i Ecole Catholique d’Arts et Metiers, Lyon (ECAM LaSalle), uzupełniają nowoczesne narzędzia i aktywne metody kształcenia i uczenia się, a także system zarządzania jakością. Podsumowaniem działań w projekcie jest podręcznik dobrych praktyk - modelowe wytyczne do przygotowania i wdrożenia takich rozwiązań.

Udział w konferencji jest bezpłatny i zostanie poświadczony certyfikatem. Organizator zapewnia przerwę kawową oraz lunch. Wymagana jest rejestracja do 24 maja, możliwa po kliknięciu w link. Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim. W przypadku pytań dotyczących programu konferencji czy kwestii organizacyjnych, prosimy o kontakt z panią Joanną Stawicką: joanna.stawicka@p.lodz.pl.