Data dodania 14.12.2021 - 10:47
Kategorie aktualności

Samorząd Województwa Łódzkiego przyznał Politechnice Łódzkiej 385 tys. zł dofinansowania na laboratorium badawczo-dydaktyczne RobOKOp-LAB wykorzystujące okulografię czyli śledzenie aktywności wzrokowej. Będą w nim prowadzone badania nad naturą i sposobami wykonywania pracy w nadchodzącej przyszłości.


Image

Umowę z marszałkiem województwa łódzkiego Grzegorzem Schreiberem podpisał rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik, który tak wyjaśnia cel powołania nowej jednostki:

Laboratorium stanie się częścią centrum badań interakcji człowieka z systemami cyberfizycznymi. To nowocześnie wyposażone miejsce stanie się naszych „okiem” patrzącym w przyszłość, w której środowisko pracy staje się w wielu branżach coraz bardziej cyfrowe. Obserwujemy zmiany naszych nawyków, szczególnie teraz, gdy w dużej części przeszliśmy na pracę zdalną. Rutynowe wykonywanie pracy zmienia się w różnym stopniu, zależy to od branży – np. jest szczególnie widoczne w sektorze związanym z ICT. Zmiana nawyków wiąże się również z rodzajem wykonywanej pracy oraz z tym czy pracujemy sami, czy też w zespole. Musimy zatem spojrzeć na ten problem kompleksowo, tak by nasza aktywność zawodowa była efektywna i bezpieczna w zupełnie nowych warunkach w przyszłości, w tym także po pandemii.


W laboratorium prowadzone będą badania dotyczące różnych aspektów pracy wymagającej interakcji z systemami cyberfizycznymi. Obejmą one m.in. rozwój i współpracę z interaktywnymi środowiskami, symulacje innowacyjnych przestrzeni pracy, tworzenie inteligentnych interfejsów użytkownika oraz systemów interaktywnych dla osób o specjalnych potrzebach. Podjęcie zagadnień związanych z dostosowywaniem środowisk roboczych do zupełnie nowej rzeczywistości postpandemicznej jest konieczne także po to, aby firmom, instytucjom oraz pracownikom z naszego regionu umożliwić dalszy rozwój i zwiększenie konkurencyjności rynkowej.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia  jest dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ. prorektor ds. kształcenia. Utworzenie laboratorium badawczo-dydaktycznego będzie kosztować w sumie 515 tys. zł. Pozostałą kwotę zapewni Politechnika Łódzka.