Data dodania 02.11.2021 - 14:54
Kategorie aktualności

Badacze z Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn PŁ wspólnie z firmą Robotic Medical Solutions opracują ortopedyczne miniaturowe ramię pomiarowe do pomiarów śródoperacyjnych. Projekt otrzymał ponad  3,8 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Image

Całkowita wymiana stawu biodrowego należy do najczęściej wykonywanych na świecie operacji implantologicznych. Jednym z podstawowych problemów, nie rozwiązanych do tej pory, jest pomiar w trakcie operacji, czy nie nastąpiła zmiana położenia kości udowej. Różnica w długości kończyn dolnych należy do powikłań pooperacyjnych zmniejszających oczekiwaną poprawę komfortu życia.

Główną częścią badań prowadzonych przez naukowców z PŁ będą eksperymenty medyczne pozwalające zweryfikować poprawność mocowania i działania ramienia. Zostaną również opracowane i zweryfikowane na prototypach projekty specjalistycznych stanowisk do kalibracji i testowania ramion w trakcie produkcji seryjnej oraz oprzyrządowanie technologiczne do tej produkcji.

 – Naszym celem jest zaprojektowanie, wdrożenie i produkcja innowacyjnego wyrobu medycznego. Realizując projekt przeprowadzimy badania metrologiczne i eksperymenty medyczne pozwalające opracować konstrukcję i oprogramowanie ortopedycznego miniaturowego ramienia pomiarowego użytecznego w czasie operacji wszczepiania protezy stawu biodrowego. Będzie ono przeznaczone do pomiaru zmiany długości i odsunięcia w bok kończyny dolnej. Ramię będzie małe, łatwe i szybkie w użyciu i nie będzie w znaczący sposób wydłużało operacji. Pierwsza część badań będzie dotyczyła dopasowania konstrukcji do technologii formowania wtryskowego gwarantującego odpowiednią powtarzalność - informuje kierownik projektu prof. Leszek Podsękowski z Wydziału Mechanicznego PŁ .  

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Image