Data dodania 28.10.2021 - 10:30
Kategorie aktualności

Politechnika Łódzka otrzymała 450 000 euro dofinansowania z programu Erasmus + na koordynowanie i realizację dwóch międzynarodowych projektów: HEART i  Ready, Teady, Go!. Oba dobrze wpisują się w długofalowe działania Laboratorium Human-Centered Robotics przy Instytucie Automatyki PŁ, które opracowuje aplikacje robotyki dla człowieka.

Image
Pierwszy projekt HEART - Help educators to teach through robotic tools  porusza zagadnienie wykorzystania narzędzi robotycznych w edukacji osób dorosłych.  - Większość dotychczasowych działań związanych z użyciem nowoczesnych technologii, w tym robotów, skupia się na edukacji szkolnej dzieci, niewiele projektów zwracało uwagę na dorosłych. Jeszcze mniej poruszało temat osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Z drugiej strony sektor robotyczny skupiony jest na aplikacjach przemysłowych lub konkretnych usługach, zaś potencjał edukacyjny tych urządzeń pozostaje nieznany w środowisku kształcenia osób dorosłych. Nasza inicjatywa ma na celu wypełnienie tej luki, a także zbliżenie sektorów edukacji i robotyki - wyjaśnia dr hab. Grzegorz Granosik, prof. na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.
 
Projekt HEART obejmuje cztery grupy docelowe: nauczycieli i wychowawców, którzy są odpowiedzialni za nauczanie i szkolenie dorosłych.  - Dla nich przeprowadzimy systematyczny przegląd obecnie dostępnych technologii i stworzymy bazę wiedzy pomagającą w wykorzystaniu robotyki w ich pracy - tłumaczy prof. Granosik, koordynator projektu.
 
Druga grupa to specjaliści pracujący z dorosłymi uczniami niepełnosprawnymi, poszukujący innowacyjnych narzędzi i technologii wspierających. Trzecia grupa składa się z ekspertów z organizacji partnerskich, którzy zostaną przeszkoleni jako mentorzy i będą mogli wesprzeć wymienione wcześniej grupy docelowe w ich bezpośredniej pracy z dorosłymi uczniami. Czwarta grupa to specjaliści w sektorze szkolnictwa wyższego - nauczyciele, wykładowcy, badacze i inni specjaliści z obszaru robotyki edukacyjnej, którzy przyczynią się do rozwoju akademickiego know-how w tym obszarze. Partnerami projektu HEART są: e-Nable Greece (Grecja), Associacio Programes Educatius Open Europe (Hiszpania), Lidi Smart Solutions (Holandia), Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS (Włochy) European Development Foundation (Bułgaria).
 
Komplementarnym projektem w obszarze edukacji szkolnej jest Ready, Teady, Go!  skierowany do uczniów w wieku 9-14 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nauczycieli i edukatorów. Ważną grupą docelową w tych działaniach są organizacje pozarządowe, w tym m.in. ośrodki edukacji publicznej oraz świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Projekt będzie realizowany w międzynarodowym towarzystwie, we współpracy z fundacjami i organizacjami z Włoch, Cypru, Hiszpanii, Grecji, Litwy i Polski. Jednym z wielu rezultatów będzie platforma dostarczająca materiały do nauki oraz gromadząca wszystkie rezultaty projektu, zawierająca dodatkowo interaktywną przestrzeń dla użytkowników. Kolejnym ciekawym efektem będzie aplikacja mobilna z avatarem tytułowego miśka Teady’ego wspierającego naukę dzieci.
 
- Na Politechnice Łódzkiej realizowany jest również projekt Dostępna PŁ, który  ma na celu likwidację wszelkich barier w dostępie osób niepełnosprawnych do naszej uczelni i jej oferty edukacyjnej, zaś tworzone Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego będzie inicjować, wspierać i promować działania na rzecz projektowania dla wszystkich i wykorzystania najnowszych technologii, w tym robotyki dla wspierania procesów włączania osób wykluczonych lub z utrudnionym dostępem do edukacji - dodaje prof. Granosik,  działający również w tym projekcie.

Image
Image