Data dodania 18.01.2023 - 15:17
Kategorie aktualności

Poznaliśmy ostateczne wyniki ewaluacji 12 dyscyplin naukowych prowadzonych na PŁ, ocenionych za działalność prowadzoną w lata 2017 - 2021. Politechnika Łódzka ma aż trzy oceny A+, sześć kategorii naukowych A oraz trzy B+.

Image

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik czuje satysfakcję: - To bardzo ważna decyzja, podkreślającą wysoką pozycję Politechniki Łódzkiej. Wyniki ewaluacji działalności naukowej uczelni za minione pięć lat świadczy o jakości prowadzonych badań i osiąganych efektach, które mają wpływ na jakość życia i rozwój gospodarczy. Mam też nadzieję, że wpłyną na wielkość subwencji dla uczelni. Wynik ten jest efektem wytężonej pracy bardzo wielu osób, za co wszystkim pięknie dziękuję.

Nawiązując do wyników ogłoszonych w sierpniu prof. Krzysztof Jóźwik powiedział: - Nie byliśmy usatysfakcjonowani, dlatego przygotowaliśmy bardzo dobrze umotywowane odwołania.  

Najwyższą ocenę A + otrzymały trzy dyscypliny: nauki chemiczne, technologia żywności i żywienia oraz inżynieria chemiczna.

Kategorię A przyznano następującym dyscyplinom:

  • informatyce technicznej i telekomunikacji
  • inżynierii materiałowej
  • inżynieria mechaniczna
  • matematyka
  • nauki fizyczne
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Kategorię  naukową B+ posiadają teraz trzy dyscypliny nauk prowadzonych w PŁ:

  • architektura i urbanistyka
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • inżynieria lądowa i transport.