Data dodania 23.06.2022 - 13:14
Kategorie aktualności

Politechnika Łódzka była pierwszą w Polsce uczelnią techniczną, której Komisja Europejska w maju 2016 r. przyznała wyróżnienie HR Excellence in Research. Teraz, po wnikliwej ocenie przedstawicieli KE (17.06), PŁ otrzymała prawo do posługiwania się tym znakiem na kolejne 3 lata, do 17 czerwca 2025.

Image

W maju, asesorzy Komisji Europejskiej podczas Site-Visit dokonali ewaluacji działań realizowanych w Politechnice Łódzkiej, w ramach procesu HR Excellence in Research. Rozmowy i spotkania ze środowiskiem akademickim upewniły gości z KE o dobrym kierunku i skuteczności działań związanych z pracą naukowców.

 – Przyznanie uczelni HR Excellence in Research na kolejny okres potwierdza wysoką pozycję Politechniki Łódzkiej w międzynarodowym środowisku naukowym oraz fakt, że wprowadzane w naszej uczelni standardy pomagają w tworzeniu przyjaznego miejsca pracy dla naukowców z całego świata. Dzięki temu mogą oni rozwijać własne kariery badawcze i dydaktyczne oraz podejmować szereg działań na rzecz społeczeństwa - napisał rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik w komunikacie do pracowników uczelni, przekazując jednocześnie ogromne i serdeczne podziękowania dla wszystkich osób oraz jednostek, które były zaangażowane w proces ubiegania się o odnowienie wyróżnienia.

HR Excellence in Research jest wyróżnieniem, które przynosi większą rozpoznawalność w europejskim obszarze badawczym, zapewniając naukowców, również z zagranicy, że Politechnika Łódzka jest atrakcyjnym partnerem w międzynarodowych projektach i prowadzonych badaniach.