Data dodania 14.01.2022 - 13:51
Kategorie aktualności

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej - Waldemar Buda przekazał rektorowi PŁ - prof. Krzysztofowi Jóźwikowi dofinansowanie na termomodernizację dwóch budynków w kampusie PŁ.

Image

11,5 mln zł z Funduszy Europejskich otrzymała Politechnika Łódzka na termomodernizację dwóch budynków - Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego (CDPU) oraz Niepublicznego Przedszkola PŁ.

- Na uczelniach wyższych kształtują się postawy młodych ludzi. Zaplanowane utworzenie w kampusie przedszkola, pracowni dydaktycznych i laboratoriów to bardzo istotne inwestycje nie tylko z punktu widzenia samej funkcji. Inwestycje te posłużą rozwojowi badań naukowych i poprawie jakości kształcenia – mówił Waldemar Buda, sekretarz stanu w resorcie funduszy i polityki regionalnej, podczas spotkania na Politechnice Łódzkiej. Oprócz termomodernizacji w uzasadnieniu dofinansowania pojawił się również element ekologiczny. - Część obiektów będzie zasilana z fotowoltaiki, energia będzie pochodziła z paneli fotowoltaicznych - poinformował wiceminister.

Nowe Centrum (CDPU) ma poszerzyć ofertę uczelni w zakresie projektowania uniwersalnego i współpracy z innymi szkołami wyższymi oraz ekspertami. Ma pełnić funkcję ośrodka opracowującego autorskie rozwiązania w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zostanie ulokowane w jednym z budynków laboratoryjnych na terenie kampusu A, który po generalnym remoncie będzie miejscem przygotowywania ekspertyz, szkoleń oraz edukacji.

- 11, 5 miliona, to duży zastrzyk i pomoc w szybkiej realizacji inwestycji, na które te pieniądze zostały przyznane. Bardzo za nie dziękuję – podkreślił rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik. Dzięki tym środkom poprawimy efektywność energetyczną budynków, a docelowo obniżymy koszty dla uczelni. Zadania związane z poprawą efektywności budynków są dla nas bardzo istotne. Politechnika Łódzka jest instytucją odpowiedzialną społecznie, czego wyrazem jest nasze dążenie powstania przedszkola dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów. Drugim ważnym elementem są działania związane z zapewnieniem dostępności społecznej, ale również przygotowania kadr dla naszej gospodarki, które będą świadome ograniczeń ludzkich i będą potrafili konstruować tak, aby tę dostępność społeczną zapewnić.

Termomodernizacja budynków na Politechnice Łódzkiej przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla. Po zakończeniu prac obiekty staną się nowoczesne i energooszczędne. Kolejny rezultat to czysta i efektywna energia ze źródeł odnawialnych oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa użytkowania budynku także dla osób z niepełnosprawnościami. Zastosowanie energooszczędnego budownictwa pozwoli na oszczędności związane z mniejszymi rachunkami za energię i ogrzewanie (oszczędność zapotrzebowania na ciepło średnio o ok. 76,24% w obu budynkach).

W nowym Centrum pracownie będą służyć studentom do zajęć dydaktycznych i prac projektowych. Laboratoria będą przyjaznym miejscem wspierającym kreatywną, interdyscyplinarną pracę w wielofunkcyjnych przestrzeniach.  W budynku powstanie przestrzeń do realizowania eksperymentów przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii, w ramach badań naukowych i projektów związanych z wyzwaniami społecznymi.

Kolejny dofinansowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej budynek to Niepubliczne Przedszkole PŁ. Powstanie również w kampusie A, w istniejącym już gmachu, który po remoncie zostanie dostosowany do potrzeb małych dzieci pracowników, doktorantów i studentów. Od września przedszkole ma być dostępne dla 100 maluchów, które ukończyły 2,5 roku życia.

Projekt modernizacji budynków Politechniki Łódzkiej „Przebudowa i kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Politechniki Łódzkiej na potrzeby przedszkola i żłobka dla dzieci studentów i pracowników uczelni (A14) oraz na potrzeby edukacyjne i naukowe studentów i kadry naukowej uczelni (A7)” realizowany jest w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Image
Image
Image