Data dodania 21.06.2021 - 12:26
Kategorie aktualności

To elitarne stowarzyszenie naukowców, które doradza Komisji Europejskiej. Prof. Tomasz Kapitaniak jest członkiem sekcji physics & engineering sciences, w której zrzeszonych jest obecnie 437 naukowców.

Image

Academia Europaea założona z inicjatywy brytyjskiego Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego i Szwedzkiej Akademii Nauk, zaprasza do swojego grona naukowców o wybitnych osiągnięciach. Jest to elitarne stowarzyszenie, do którego przystąpienie odbywa się wyłącznie na zaproszenie i jest recenzowane przez starannie wybranych naukowców. Academia Europaea skupia obecnie ponad 4 500 członków z całego świata, w tym wielu noblistów. 

Celem Academia Europaea jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej, promowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych we wszystkich dziedzinach nauki, szczególnie w odniesieniu do zagadnień europejskich, doradzanie rządom i organizacjom międzynarodowym w sprawach naukowych. ​​

Prof. Tomasz Kapitaniak kieruje w Politechnice Łódzkiej Katedrą Dynamiki. W wieku 29 lat uzyskał habilitację, tytuł profesora otrzymał, gdy miał lat 36. Jest znanym na świecie naukowcem, często zapraszanym do wygłaszania wykładów plenarnych. Opublikował 311​​ artykułów naukowych w renomowanych czasopismach, cytowanych ponad 6 000 razy. Cieszy się międzynarodowym autorytetem w dziedzinie tzw. chaosu deterministycznego oraz sterowania ruchami nieregularnymi. W 2013 roku został wybrany członkiem Polskiej Akademii Nauk. Jest doktorem honoris causa na Uniwersytecie Państwowym w Saratowie (Rosja) i Politechnice Lubelskiej (Polska). Jest on honorowym profesorem University of Aberdeen w Szkocji, a prywatnie wybitnym znawcą historii tego kraju. Relaksuje się, malując obrazy oraz prowadząc rozgrywki szachowe.